Wspólnie przeciw białaczce

Ogólnopolska akcja rejestracyjna potencjalnych dawców komórek macierzystych, prowadzona w ramach projektu studenckiego fundacji DKMS Polska Powiedz AAAaaa, na Uniwersytecie Opolskim w dniach 7 do 9 grudnia 2015. Zobacz też profil […]

Ostatnie wydarzenia, komunikaty