Erasmus+ dla pracowników

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłosiło możliwość odbycia mobilności w celu prowadzenia zajęć w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym bądź letnim roku akademickiego 2016-2017 na okres […]

Ostatnie wydarzenia, komunikaty