Dzisiaj: 25-11-2017 03:05:31
Szanowni Państwo


Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. Wypełnienie jej jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do celów badawczych.
Pytania dotyczą różnych obszarów funkcjonowania człowieka, min. nastroju, zdrowia, wyglądu, kontaktu z innymi ludźmi. Nie ma tu odpowiedzi dobrych ani złych. Wszystkie są dla nas ważne, dlatego bardzo zależy nam na Twoich szczerych odpowiedziach.
Wypełnienie ankiety zajmuje ok 10 min.