Badania online

Data rozpoczęcia badania: 12.04.2016

Ankieta dotyczy różnych obszarów funkcjonowania człowieka, min. nastroju, zdrowia, wyglądu, kontaktu z innymi ludźmi.
Data rozpoczęcia badania: 19.05.2014