Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Bale Studenckie

Nieodłącznym elementem życia studenckiego są coroczne Bale Psychola. Uczestnikami są sami studenci, pracownicy instytutu oraz zaproszeni goście.