Bale Studenckie

Nieodłącznym elementem życia studenckiego są coroczne Bale Psychola. Uczestnikami są sami studenci, pracownicy instytutu oraz zaproszeni goście.