Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Eye-Tracker w IP UO

 

Realizacja: mgr Rafał Gerymski wraz ze studentami Instytutu Psychologii UO

W roli eksperta: dr Przemysław Zdybek