Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Problemy Onkologiczne w Czasie Pandemii

Debata zorganizowana 01 października 2020 roku z ramienia Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek została poświęcona problematyce działań profilaktycznych i leczenia onkologicznego w okresie pandemii. Specjaliści w dziedzinie: onkologii, chirurgii onkologicznej, diagnostyki i psychoonkologii rozmawiali na temat funkcjonowania pacjentów chorych onkologicznie w okresie zachorowań na covid, wydolności systemu opieki zdrowotnej i procedur wprowadzonych w wyjątkowych okolicznościach oraz różnych form wsparcia jakie mogą uzyskać chorzy w procesie leczenia i dochodzenia do zdrowia. Jednym z prelegentów debaty była dr Anna Machnik-Czerwik, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Dr Anna Machnik-Czerwik jest Specjalistą Psychologii Klinicznej, Certyfikowanym Psychoonkologiem oraz Superwizorem Psychoonkologii. Od 2003 roku pracuje z osobami chorymi onkologicznie w hospicjum, na oddziale chirurgii onkologicznej oraz onkologii. Wyniki swoich badań wykorzystuje w pracy terapeutycznej z pacjentami jako praktyk.