Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Super Umiejętności Na Całe Życie

Od roku 2016 Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego realizuje program Super Skills for Life (Super Umiejętności Na Całe Życie) autorstwa prof. Cecili A. Essau (University of Roehampton) oraz prof. Thomasa H. Ollendicka (Virginia Polytechnic Institute and State University).

Oficjalna strona programu: https://www.superskillsforlife.com

Rozpoczęcie realizacji projektu: wrzesień 2016 r. (podpisanie umowy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu).

Zakończenie realizacji projektu: – w trakcie

Koordynatorzy:

dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO (IP UO)

mgr Małgorzata Szeląg (MODN Opole).

Szkolenia:

8 grudnia 2017 – szkolenie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

16 luty 2018 – szkolenie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

12 kwietnia 2018 – szkolenie w SP w Prószkowie

09 maja 2018 – szkolenie w ZS w Kadłubie