Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Wpływ Globalizacji na Zachowanie

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej z udziałem dr hab. Romualda Derbisa prof. UO pt.: “O globalizacji i jej wpływie na nasze zachowanie”. Audycja radiowa została zrealizowana przez Radio Opole.

Link do audycji: https://radio.opole.pl/497,1063,prof-romuald-derbis-o-globalizacji-i-jej-wplywie