Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Wspieranie Siebie w Rozwoju

Kolejny miesiąc, kolejne wydarzenie! Serdeczne zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu! Temat: Wspieranie siebie w rozwoju.

Szkolenie poprowadzi mgr Alicja Żak-Łykus – psycholog, specjalizuje się w obszarach psychologii zespołu, psychologii różnic indywidualnych, relacji interpersonalnych, psychologii zarządzania. Certyfikowany starszy trener (Senior Trainer) na poziomie 5EQF European Qualification Framework.

W ramach prowadzonej przez siebie firmy RESPONSA buduje programy szkoleniowe i prowadzi szkolenia wspierające efektywność pracowników w codziennej pracy. Wzmacnia ich kompetencje w obszarach komunikacji, budowania relacji, reagowania w trudnych sytuacjach, czy zarządzaniu. Pracuje w obszarze rozwoju kompetencji także jako coach i doradca. Zapraszana w roli experta do różnych programów rozwojowych. Ukończyła Approved Coach Specific Training Hours oraz jest coachem na poziomie Associated Certified Coach międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Zdobyła doświadczenie jako Vice Prezes Zarządu ICF Polska, członek ICF Global. Swoją wiedzę i kompetencje podnosi współpracując z wyższymi uczelniami, m.in. z UH SWPS, WSB, PO czy przez ostatnie 11 lat z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania nad konstruktem self-compassion i relacjami interpersonalnymi w środowisku biznesowym. Autorka publikacji naukowych z zakresu zachowań komunikacyjnych, zarządzania czy jakości relacji interpersonalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Dla każdego uczestnika przewidziane jest zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy! 

Data: 15 luty 2018

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1593883887314278/