Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Współpraca IP UO z Diecezjalną Poradnią Rodzinną w Opolu

W dniu 25 lutym 2021 r. została podpisana umowa o współpracy Instytutu Psychologii z Diecezjalną Poradnią Rodzinną w Opolu w zakresie prowadzenia badań naukowych, pomocy psychologicznej i terapeutycznej oraz zastosowania wiedzy psychologicznej w obszarze praktycznych oddziaływań na rzecz środowiska społecznego.

Współpraca ma na celu:

1. Realizowanie wspólnych projektów rozwijających zainteresowania pracowników Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, studentów i kadry badawczo-dydaktycznej Instytutu Psychologii;

2. Uczestnictwo studentów psychologii w zajęciach w Poradni z zachowaniem zasad etyki zawodowej psychologa;

3. Rozwijanie wzajemnej współpracy na polu naukowym i zawodowym;

4. Promowanie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach działalności Poradni;

5. Budowanie wizerunku Diecezjalnej Poradni Rodzinnej wśród pracowników i studentów psychologii.