Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Współpraca IP UO z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Opolu

W dniu 26 lutym 2021 r. została podpisana umowa o współpracy Instytutu Psychologii z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w zakresie prowadzenia badań naukowych i ich zastosowania w obszarze praktycznych oddziaływań na rzecz środowiska społecznego.

Współpraca ma na celu:

1. Realizowanie wspólnych projektów rozwijających zainteresowania pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, studentów i kadry badawczo-dydaktycznej Instytutu Psychologii

2. Uczestnictwo studentów psychologii w zajęciach w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z zachowaniem zasad etyki zawodowej psychologa

3. Rozwijanie wzajemnej współpracy na polu naukowym i zawodowym

4. Promowanie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

5. Budowanie wizerunku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wśród pracowników i studentów psychologii.