Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Wszystko o Uzależnieniach

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Psychologia w praktyce”, które odbędzie się w Instytucie Psychologii UO w sali 310. TEMAT: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o uzależnieniach, ale boicie się zapytać. Ścieżka pracy z osobami uzależnionymi.

Spotkanie poprowadzi dr Przemysław Zdybek – doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART, coach, instruktor sportu. Zainteresowania naukowe: Psychologia społeczna, ewolucyjne mechanizmy zachowań, atrakcyjność fizyczna i interpersonalna, psychologia bliskich związków i miłości. Uzależnienia od substancji i zachowań oraz skuteczność ich terapii. Temporalność jako wymiar regulacyjny zachowań człowieka. Metodologia badań naukowych i statystyka. Zainteresowania prywatne: książki fantasy, karate, motocykl, astronomia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Dla każdego uczestnika przewidziane jest zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!

Data: 23 stycznia 2019

Miejsce: Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/595290474271248/