Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Dla pracowników


Religijność a COVID-19 w perspektywie zdrowia psychicznego

Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na webinar pt. „Religijność a COVID-19 w perspektywie zdrowia psychicznego”, który odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. w godz. 11.00-13.00 na platformie TEAMS. Szczegółowy plan webinaru znajduje się w załączniku.

W celu rejestracji proszę wysłać maila do p. mgr Marty Szeląg (marta.szelag@uni.opole.pl), która następnie prześle Pani/Panu link do spotkania.

Z poważaniem,
Dr hab. Dariusz Krok, prof. UO
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Zobacz załącznik...

Więcej »


Statistica nowa licencja

W zakładce oprogramowanie jest dostępna aktualizacja licencji do oprogramowania Statistica.

Więcej »


Rola Doradców Zawodowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych w związku z wdrażaną ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zaprasza serdecznie wraz z Partnerem wydarzenia – Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie na bezpłatne seminarium informacyjne pn.: „Rola Doradców Zawodowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”, które odbędzie się w dniu 21.10.2020 r. (środa) w godzinach 10:00 – 12:30.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych i edukacyjnych, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą i rynkiem pracy oraz wszystkich tych, którym bliska jest idea uczenia się przez całe życie i chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

Podczas seminarium dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji.
  • Dlaczego ZSK jest potrzebny i jak z niego korzystać.
  • Kto i jak na nim zyska.
  • Jak wykorzystać Zintegrowany System Kwalifikacji w swojej pracy zawodowej i rozwoju życiowym.

Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminarium jest bezpłatny;
  • liczba uczestników jest ograniczona do 35 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • seminarium prowadzone jest on-line na platformie ClickMeeting;
  • osoby zarejestrowane otrzymają e-maila z potwierdzeniem rejestracji oraz dostępem do pokoju seminaryjnego;
  • zapewniamy Państwu poseminaryjne materiały edukacyjne w formie elektronicznej;
  • każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma (na zgłoszony w rejestracji adres e-mail) imienny certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

Zgłoszenie udziału odbywa się przez link rejestracyjny:

https://ibeedu.clickmeeting.com/rola-doradcow-zawodowych-w-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-seminarium-regionalne/register

Więcej informacji organizacyjnych można uzyskać telefonicznie pod nr: + 48 573 444 587 i mailowo: a.wojtal@ibe.edu.pl

Więcej »


Nie żyje Profesor Jan Strelau

W dniu 04 08 2020 r. zmarł w wieku 89 lat wybitny polski psycholog Prof. dr hab. Jan Strelau. Jego badania nt. różnic indywidualnych i temperamentu rozsławiły polską psychologię na świecie. Jan Strelau był kierownikiem pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych. W 1984 roku stworzył Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości i przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych. Prof. Jan Strelau pełnił także funkcję wiceprezesa PAN.

Cześć Jego Pamięci.
Ze smutkiem informację tę przekazuje
Dyrekcja IP UO

Więcej »


The relationship of number of sexual partners with personality traits, age, gender and sexual identification

Z przyjemnością informujemy, że pani prof. Aleksandra Rogowska, wraz z zespołem z Katedry Społecznej Psychologii Klinicznej opublikowała ważny artykuł, pt. „The relationship of number of sexual partners with personality traits, age, gender and sexual identification” Aleksandra Rogowska, Magdalena Tofel, Barbara Zmaczyńska-Witek &Zofia Kardasz który został spopularyzowany w czasopiśmie PsyPost

link: https://www.psypost.org/2020/07/lgb-people-and-extraverts-tend-to-have-more-sexual-partners-study-finds-57200

Gratulujemy sukcesu!

Więcej »


Spotkanie  z Norą Bateson

European Community Psychology Association (ECPA) zaprasza na kolejny webinar, spotkanie  z Norą Bateson, pt. How systems get unstuck from within: Perceiving interdependency in community and nature 9th July 2020, 5 PM (CET)Webinar with Nora Bateson 

Informacje i link do rejestracji poniżej. Uczestnicy mogą otrzymać Certyfikat uczestnictwa. Zapraszamy!

Dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO

http://www.ecpa-online.com/webinar-interdependency-community-nature/

Więcej »


Community Psychology and Covid-19

Wszystkich zainteresowanych tematyką COVID-19 z perspektywy psychologii społeczności zapraszam na spotkanie z prof. Donatą Francescato (Włochy) zorganizowane przez Zarząd European Community Psychology Associacion (ECPA). Tytuł spotkania: Community Psychology and Covid-19: Towards an Environmental Justice?

Spotkanie na żywo (webinar) odbędzie się dnia 11 czerwca o godz. 17.00, w języku angielskim. Można się zalogować tutaj: https://docs.google.com/forms

Więcej szczegółów na temat spotkania znajduje się na załączonym plakacie.

ECPA-Webinar-Donata-Francescato

Więcej »


Narzędzia do pracy online

Szanowni Państwo,

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, możliwość prowadzenia nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych np. wideokonferencji, może być nad wyraz przydatne, jako alternatywne narzędzie zdalnego nauczania. W związku z powyższym, Centrum Informatyczne po konsultacji z Panią Prorektor ds. kształcenia i studentów, Prof. Izabellą Pisarek, uruchomiło dostęp do usług Microsoft Office 365 online dla wszystkich pracowników UO posiadających konta w domenie uni.opole.pl i będących czynnymi pracownikami Uczelni.

Do tej usługi logować się można przy użyciu tych samych danych (login oraz hasło) co do poczty uniwersyteckiej oraz systemu USOSWeb.

Jedną z najważniejszych usług jakie oferuje nam Office 365-online jest Microsoft Teams.

Narzędzie Microsoft Teams to zaawansowane narzędzie, które łączy typowe zadania pracy grupowej z możliwością prowadzenia wideokonferencji i połączeń głosowych, ustalania spotkań dla zespołów, wymianą i udostępnianiem plików, dostępem do innych aplikacji oraz repozytorium plików.

Jest wiele sposobów realizacji spotkań, seminariów i zajęć poprzez MS Teams.

Dostęp do tego narzędzia mogą Państwo uzyskać pod adresem https://teams.microsoft.com.
Z narzędzia Teams można korzystać bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetowej np. Edge, Chrome, Firefox lub można zainstalować aplikację (wymagany system operacyjny Windows 8.1 lub nowszy np. Win10, Linux lub Mac OS X).
Oczywiście do prowadzenia wideokonferencji niezbędne jest posiadanie komputera osobistego PC lub laptopa, który wyposażony jest w kamerkę internetową i mikrofon.

Zespół Centrum Informatycznego przygotował Instrukcje wspierające działania realizowane w ramach MS Teams znajdujące się na stronie: https://centrum.uni.opole.pl/microsoft-teams/

Z wykorzystaniem MS Teams przeprowadzono z powodzeniem kilka spotkań służbowych i wykłady.
Spotkania te przebiegały bez zakłóceń i z udziałem studentów.

UWAGA! Jest to dostęp do usług online Office 365, w ramach których nie ma możliwości pobierania i instalowania pełnego pakietu Office 365 (Word, Excel, itp.) na komputer.

Ponadto proponujemy skorzystać z:

Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tych usług, jako narzędzi alternatywnych do nauczania tradycyjnego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centrum Informatycznego pod adresem https://centrum.uni.opole.pl/narzedzia-do-pracy-zdalnej-w-uo/ .

Centrum Informatyczne służy pomocą w razie problemów z wykorzystaniem tego narzędzia.
W razie pytań prosimy o kontakt: zgloszenia@uni.opole.pl, lub tel.77 452 7090.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Książek
Pełnomocnik ds. e-learningu na UO
(kasiak@uni.opole.pl)

Więcej »


UWAGA: Zawieszenie zajęć, wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów oraz wszelkich wydarzeń w UO

Zarządzenie 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego.

Działając na podstawie art.23 ust.1 pkt1 ) ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz.U. z 2020 r., poz.1085 ] oraz w związku z postanowieniami Uchwały nr 18/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i
Opola z 9 marca 2020 r. oraz Uchwały nr 19/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z 10 marca 2020 r. zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 11 marca 2020 r. do odwołania zawieszam zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Opolskim.
2. Wstrzymuję do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. Zawieszam wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, w tym związane z konferencjami, programami studenckimi/doktoranckimi. Wstrzymuję przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, doktorantów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, Samorząd Studencki lub Samorząd Doktorantów.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo studentów zawieszam do odwołania wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe i dydaktyczne itp.
§ 2
Wstrzymuję do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadzam zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, nie posiadających karty mieszkańca.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

Więcej »


EUROSTUDENT – przedsięwzięcie badawcze

EUROSTUDENT - najwieksze europejskie przedsięwzięcie badawczeNajwiększe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT.

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki. Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK!  http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

Więcej »