Dla studentów

Poprawka – Metodologia i Statystyka Laboratorium RWalczak

Osoby które nie zaliczyły metodologii i statystki (laboratoria) w pierwszym terminie,
zapraszam 22.02 na godzinę 14:45 do sali 208.
Można przynieść swój komputer z zainstalowaną Statisticą.

Do zobaczenia,

R. Walczak

Więcej »


I psychologia dzienna

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej dla I roku studiów dziennych z prof. Romualdem Derbisem odbędzie się 18.02.2019 o godzinie 10:00 w sali 201.

Więcej »


Szanowni Studenci IV rok psychologii stacjonarnej

Uległa zmianie godzina egzamin poprawkowego  z ,,Psychologii uzależnień” u dr P. Zdybka. Egzamin odbędzie się o godz. 9.00 18.02.2019

Więcej »Metodologia ze statystyką – poprawa kolokwium

12.02.18 (tj. wtorek) o godzinie 12:00 w sali 208 odbędzie się poprawa kolokwium z Metodologii Badań Psychologicznych ze Statystyką (lab.) dla studentów studiów stacjonarnych. Zapraszam wszystkie osoby, które nie podeszły do zaliczenia w 1 terminie lub nie uzyskały zaliczenia (N=12). Materiał pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Rafał Gerymski

Więcej »


Szanowni Studenci IV psychologia niestacjonarna

Egzamin z Psychopatologii u dr Katarzyny Błońskiej został przeniesiony z 02.02.2019/sobota/ na 03.02.2019 /niedziela/ na godz. 13.00

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 04.02.2019 konsultacje z dr A. Gawor zostały odwołane z powodu choroby.

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje dr Joanny Dymeckiej z dnia 30.01.2019 zostały odwołane.

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 28.01.2019 zajęcia i konsultacje dr A. Gawor zostały odwołane z powodu choroby.

Więcej »


Kolokwium drugie – psychologia emocji i motywacji.

Szanowni Państwo,

w załączeniu oceny z drugiego kolokwium z psychologii emocji i motywacji. Na poprawę kolokwium 1 i 2 zapraszam w poniedziałek, na godzinę 10:00 do sali 207 (zasady/możliwości poprawy są zgodne z wcześniej omówionymi).

Grzegorz Pajestka

Zobacz załącznik...

Więcej »


I psychologia zaoczna – rejestracja na kursy ogólnouczelniane

W dniu 25.01.2019 (piątek) o godzinie 20:00 uruchamiamy w systemie USOS rejestrację na kursy ogólnouczelniane na semestr letni 2018/2019 dla I roku psychologii zaocznej. Rejestracja jest obowiązkowa i potrwa do dnia 28.01.2019 (poniedziałek) do godziny 8:00.

Więcej »


Metodologia ze statystyką – poprawa kolokwium studentów niestacjonarnych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami poprawa kolokwium z metodologii ze statystyką odbędzie się w sobotę 26.01 w godzinach 14:00-15:30 w sali 208. Termin ten jest ostateczny.

Z poważaniem,
Rafał Gerymski

Więcej »