Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Dla studentów

The relationship of number of sexual partners with personality traits, age, gender and sexual identification

Z przyjemnością informujemy, że pani prof. Aleksandra Rogowska, wraz z zespołem z Katedry Społecznej Psychologii Klinicznej opublikowała ważny artykuł, pt. „The relationship of number of sexual partners with personality traits, age, gender and sexual identification” Aleksandra Rogowska, Magdalena Tofel, Barbara Zmaczyńska-Witek &Zofia Kardasz który został spopularyzowany w czasopiśmie PsyPost

link: https://www.psypost.org/2020/07/lgb-people-and-extraverts-tend-to-have-more-sexual-partners-study-finds-57200

Gratulujemy sukcesu!

Więcej »


Spotkanie  z Norą Beatson

European Community Psychology Association (ECPA) zaprasza na kolejny webinar, spotkanie  z Norą Beatson, pt. How systems get unstuck from within: Perceiving interdependency in community and nature 9th July 2020, 5 PM (CET)Webinar with Nora Bateson 

Informacje i link do rejestracji poniżej. Uczestnicy mogą otrzymać Certyfikat uczestnictwa. Zapraszamy!

Dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO

http://www.ecpa-online.com/webinar-interdependency-community-nature/

Więcej »


Szanowni Studenci

Konsultacje dr Moniki Stawiarskiej -Lietzau zaplanowane w dniu 01.07.2020 (środa) zostały przeniesione na 02.07.2020 (czwartek) w godz. 11.00-11.45 (konsultacje odbywają się on-line).

 

Więcej »


Dodatkowe terminy obron prac magisterskich

Szanowni Studenci, zostały ustalone dodatkowe terminy obron prac magisterskich w dniach: 23.07.2020 oraz 27.07.2020 (dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

 

Więcej »


Rejestracja na fakultety – ważne dla I roku psychologii niestacjonarnej

Szanowni Państwo,

Ostatnia rejestracja na fakultety na semestr zimowy 2020/21 na II rok psychologii stacjonarnej została anulowana. W  dniu 24.06.2020 o godzinie 20:00 uruchamiamy drugą turę zapisów. Z rejestracji został wyłączony przedmiot Praca psychologa w środowisku sportowym. Rejestrujecie się ponownie na dwa pozostałe przedmioty do wyboru.

Rejestracja potrwa tylko do 26.06.2020 do godziny 08:00.

Więcej »


Rejestracja na fakultety – ważne dla IV psychologii klinicznej

Szanowni Państwo,

W dniu 22.06.2020 o godzinie 20:00 uruchamiamy III turę rejestracji na fakultety na semestr zimowy 2020/21 na V rok studiów. Tym razem rejestracja jest wspólna dla obu specjalności. Dwa przedmioty nie zostaną uruchomione (zostają wyłączone z rejestracji):

  • Praca z osobami chorymi somatycznie dr A.Machnik-Czerwik
  • Praca psychologa w placówce edukacyjnej dr J.Dymecka

W miejsce powyższych dwóch fakultetów oferujemy dwa inne:

  • Psycholog kliniczny w rozwiązywaniu problemów – dr A. Machnik-Czerwik
  • Psychologiczne aspekty prokreacji – dr J.Dymecka

Osoby, które w poprzednich turach wybrały fakultety wyłączone z rejestracji zostały przepisane do nowych fakultetów. Dodatkowo osoby, które nie zdołały się zarejestrować na 4 dla klinicznej lub 2 dla społecznej fakultety, mają możliwość dokonania wyboru uzupełniającego.

Więcej »


Rejestracja na fakultety – ważne dla III psychologii dziennej

Dla studentów obecnego III roku psychologii dziennej uruchomiliśmy drugą turę rejestracji na fakultety. Rozpoczęcie w dniu 18.06.2020 o godzinie 20:00.

W II turze rejestracji dodany został przedmiot Metody psychoterapii w praktyce klinicznej mgr Wiktorii Kubiec dedykowany dla specjalności klinicznej (30 godzin).

Przedmiot Narzędzia diazgnozy psychologicznej mgr Wiktorii Kubiec (teraz 30 godzin) dedykowany jest dla specjalności społecznej.

Studenci specjalności klinicznej którzy zapisali się w I turze na przedmiot Narzędzia diagnozy, powinni przerejestrować się na inny wybrany przedmiot.

Więcej »


Rejestracja na fakultety na semestr zimowy 2020/21 – studia zaoczne

W dniu 18.06.2020 o godzinie 20:00 uruchamiamy, w systemie USOS, rejestrację na zajęcia fakultatywne na semestr zimowy 2020/21 dla studentów studiów niestacjonarnych. Rejestracja potrwa do dnia 22.06.2020 go godziny 08:00 i jest obowiązkowa.

Więcej »


Rejestracja na fakultety na semestr zimowy 2020/21 – studia stacjonarne

W dniu 15.06.2020 (poniedziałek) o godzinie 20:00 uruchamiamy, w systemie USOS, rejestrację na zajęcia fakultatywne na semestr zimowy 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych. Rejestracja potrwa do 17.06.2020 (środa) do godziny 08:00.

W tej turze rejestracji nie biorą udziału studenci aktualnego roku IV o specjalności społecznej. Dla nich uruchomiona zostanie II tura w dniu 17.06.2020 o godzinie 20:00, po zamknięciu pierwszej tury dla studentów specjalności klinicznej. Ta sytuacja wynika z faktu, że studenci kliniczni wybierają 4 fakultety a społeczni 2 z tej samej listy dostępnych fakultetów.

– I tura dla V psychologii klinicznej (20:00 15.06.2020 do 08:00 17.06.2020) – z limitem 60% miejsc w grupach
– II tura dla V psychologii społecznej (20:00 17.06.2020 do 08:00 19.06.2020) – z pozostałym limitem 40% + niewykorzystane wolne miejsca

Więcej »


Rejestracje na proseminaria na semestr zimowy 2020/21

W dniu 08.06.2020 (poniedziałek) o godzinie 20:00 uruchamiamy, w systemie USOS,  rejestrację dla studentów obecnego roku III studiów dziennych i zaocznych. Rejestracja potrwa do dnia 12.06.2020 (piątek) do godziny 08:00.

Rejestracja jest obowiązkowa!!!

Więcej »


Community Psychology and Covid-19

Wszystkich zainteresowanych tematyką COVID-19 z perspektywy psychologii społeczności zapraszam na spotkanie z prof. Donatą Francescato (Włochy) zorganizowane przez Zarząd European Community Psychology Associacion (ECPA). Tytuł spotkania: Community Psychology and Covid-19: Towards an Environmental Justice?

Spotkanie na żywo (webinar) odbędzie się dnia 11 czerwca o godz. 17.00, w języku angielskim. Można się zalogować tutaj: https://docs.google.com/forms

Więcej szczegółów na temat spotkania znajduje się na załączonym plakacie.

ECPA-Webinar-Donata-Francescato

Więcej »