Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Dla studentów

UWAGA: Zawieszenie zajęć, wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów oraz wszelkich wydarzeń w UO

Zarządzenie 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego.

Działając na podstawie art.23 ust.1 pkt1 ) ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz.U. z 2020 r., poz.1085 ] oraz w związku z postanowieniami Uchwały nr 18/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i
Opola z 9 marca 2020 r. oraz Uchwały nr 19/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z 10 marca 2020 r. zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 11 marca 2020 r. do odwołania zawieszam zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Opolskim.
2. Wstrzymuję do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uczelni. Zawieszam wyjazdy zagraniczne i krajowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, w tym związane z konferencjami, programami studenckimi/doktoranckimi. Wstrzymuję przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, doktorantów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, Samorząd Studencki lub Samorząd Doktorantów.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo studentów zawieszam do odwołania wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe i dydaktyczne itp.
§ 2
Wstrzymuję do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadzam zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, nie posiadających karty mieszkańca.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

Więcej »


Ogłoszenie

Z okazji Święta Uniwersytetu Opolskiego (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 25/2019) zostały ogłoszone w dniu 10.03.2020 od 10.00 do 14.00 godziny rektorskie.

Więcej »


Seminarium st. zaoczne

Szanowni Państwo,

na pierwsze spotkanie w ramach seminarium magisterskiego zapraszam w najbliższą sobotę na godzinę 18:00 do pokoju 407.

Ewa Kiełek-Rataj

Więcej »


Szanowni Studenci

Dodatkowe szkolenie z ochrony własności intelektualnej odbędzie się w najbliższy poniedziałek /t.j 9.03/ o godzinie 15.30 w sali 1.11 w budynku Wydziału Prawa i Administracji

Więcej »


Konsultacje dr Barbary Zmaczyńskiej

Z dnia 3.03.2020 (wtorek) zostały w tym tygodniu przeniesione na piątek 6.03.2020 na godzinę 15.00-16.00

Więcej »


III psychologia dzienna

W dniu 5.03.2020 o godzinie 20:00 zostaje uruchomiona w systemie USOS, rejestracja do grup seminaryjnych Klinicznego oraz Społecznego Seminarium Badawczego. Rejestracja potrwa do dnia 09.03.2020 do godziny 8:00.

Rejestracja jest obowiązkowa!

Więcej »


University of Porto Summer Courses 2020

University of Porto Summer Courses 2020

Zapraszamy do udziału w letniej szkole organizowanej przez University of Porto. Są tam kursy dla studentów psychologii, w tym ciekawe z zakresu statystyki, metaanaliz, rekrutacja, coaching, budowanie bibliografii. Zainteresowanych zapraszam na stronę uczelni: Summer Courses. Kontakt do organizatora : international@reit.up.pt

Więcej »


Szanowni Studenci III psychologii kl. stacjonarnej

Pierwsze zajęcia z dr Martą Glaubic-Łątką odbędą się w dniu 30.03.2020r

Więcej »


Konsultacje dr Joanny Dymeckiej

Konsultacje dr Joanny Dymeckiej zostają przeniesione z dnia 21.02.2020 r. na dzień 20.02.2020 (czwartek) godz. 14.30-15.30, pok. 401.

Więcej »


informacje zwrotne metodologia

Szanowni Studenci II roku psychologii dziennej i zaocznej, w załączeniu przesyłam komentarz do projektów badawczych z konwersatorium z przedmiotu metodologia.

Przemysław Zdybek

Zobacz załącznik...

Więcej »


Studenci II roku studiów niestacjonarnych

Poprawa egzaminu z psychologii emocji i motywacji odbędzie się zgodnie z harmonogramem egzaminów, czyli 15 lutego o godzinie 11.00 w sali 211.

dr Grzegorz Pajestka

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 27 stycznia na konsultacje zapraszam o godzinie 11.15.

dr Grzegorz Pajestka

Więcej »