Informacje dla wyjeżdżających

Wyniki rekrutacji z dnia 31.03.2016

Do dnia 29 marca 2016 będą rejestrowane zgłoszenia studentów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus w roku akademickim 2016/2017. Zgłoszenia proszę składać w formie papierowej w Sekretariacie IP oraz drogą elektroniczną na adres: mszarz@uni.opole.pl

Komisja Rekrutacyjna poda listę osób zakwalifikowanych do dnia 31.03.2016. Ponieważ liczba osób zgłaszających się na wyjazdy w naszym Instytucie z reguły jest mniejsza niż liczba posiadanych przez nas miejsc, każdy ma dużą szansę na wyjazd tam, gdzie i kiedy planuje. Zachęcamy do skorzystania z tej jedynej w swoim rodzaju szansy.

Studenci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie
  • Potwierdzenie znajomości języka obcego (co najmniej dobra)
  • Zaświadczenie o średniej ze studiów
  • Opinię opiekuna
  • Oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych

Wszelkie informacje dotyczące stypendium ERASMUSA (również formularze zgłoszeń) znajdą Państwo na stronie internetowej UO Programu ERASMUS: www.erasmus.uni.opole.pl
Przydatne dane na temat uczelni partnerskich IP, praktyczne porady możecie Państwo uzyskać poprzez naszą instytutową stronę internetową (zakładka: Erasmus) Rekomenduję też kontaktowanie się z naszymi studentami, którzy uczestniczyli we wcześniejszych latach w programie.

Proszę pamiętać, że w trakcie Państwa studiów (niezależnie od liczby studiowanych kierunków i miejsca) ze stypendium unijnego LLP Erasmus na naukę można skorzystać tylko jeden raz. Wyjazd może trwać jeden semestr lub (maksimum) cały jeden rok akademicki. Dlatego w składanym wniosku należy nadmienić, w jakim okresie (semestr letni, zimowy, cały rok akademicki) chcielibyście Państwo studiować.

Ważną, często poruszaną sprawą przez wnioskujących jest wysokość przyznawanego stypendium. Intencją stypendium Erasmusa jest umożliwienie studiów w różnych krajach Unii Europejskiej poprzez przyznanie bezpłatnego miejsca na uczelni wyższej (nawet, jeśli jest to uczelnia prywatna) oraz przyznanie środków finansowych jeśli koszty utrzymania w danym kraju są wyższe niż w kraju macierzystym. Stypendium stanowi szacowaną różnicę pomiędzy kosztami jakie ponosicie Państwo studiując za granicą a średnimi kosztami studiów w kraju.

Studenci studiów wieczorowych w trakcie pobytu na stypendium Erasmusa nie płacą czesnego na uczelni macierzystej (należy jednak dopełnić kilku formalności). Listę uczelni partnerskich naszego Instytutu znajdziecie Państwo pod adresem: www.psychologia.uni.opole.pl

dr Małgorzata Szarzyńska
Koordynator Instytutu Psychologii
Programu LLP Erasmus

www.erasmusplus.uni.opole.pl

Lp Nazwa uczelni Kraj Liczba miejsc
1 Universita degli Studi G.d’Annunzio Chieti_Pescara Włochy 2
2 Okan Universitesi Turcja 3
3 Universitat de Bracelona Hiszpania 1 (2)
4 Instituto Universitario de Ciencias Psicologicas Portugalia 3
5 Thomas More Mechelen-Antwerpen Belgia 2
6 Palacky Unversity Czechy 5
7 Universidad de Malaga Hiszpania 2×10 lub 5