Projekt HOME_EU

Europa jest jednym z najbogatszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie regionów świata, jednak nierówności społeczne utrzymują się w najważniejszych obszarach życia takich jak:

  • zdrowie, rozumienie biedy i wykluczenia społecznego (ESS7, 2014),
  • nierówności w zarobkach (EUROSTAT, 2014),
  • spostrzegania jakości życia (EUROFUND, 2013).
Wiele prowadzonych dotychczas badań wskazuje na silne powiązanie dobrostanu ludzkiego z działaniami społecznymi. Aby zwiększyć skuteczność tych działań niezbędne są zmiany w dotychczasowej polityce społecznej.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu zorganizowano wielodyscyplinarny zespół naukowo-badawczy, którego zadaniem jest dostarczenie szerokiego i wyczerpującego spektrum danych, mających pomóc w zrozumieniu różnic w spostrzeganiu nierówności.

Realizacja Projektu ma doprowadzić do stworzenia empirycznego opracowania dającego pełny, wielopoziomowy obraz nierówności społecznych, który będzie wspierał społeczną innowacyjność oraz rozwój usług socjalnych i praktyk społecznych, umożliwiających odwracanie istniejących nierówności społecznych.

Zespół HOME_EU powstał jako odpowiedź na główne wyzwanie – odwrócić nierówności społeczne. W zespole spotkali się badacze i praktycy z ośmiu europejskich krajów, które mają często różne i wzajemnie się uzupełniające doświadczenia w walce o wychodzeniu z chronicznej bezdomności.