KONTAKT  tel. 077 4527370
Dzisiaj jest 20-12-2014, godzina: 9:40

Ogłoszenia

Informacja o przedmiotach

Poniżej lista przedmiotów których nie zaliczenie uniemożliwia warunkowe kontynuowanie studiów (par.13.2 Regulaminu Studiów) na kierunku psychologia:

  • Biologiczne podstawy zachowania
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Psychologia społeczna: procesy poznawcze
2008-03-11 10:29:25
Uwaga Studenci V i IV roku psychologii

Dyrekcja Instytutu Psychologii przypomina o obowiązku przestrzegania, wyznaczonego regulaminem studiów, terminu rejestrowania i obron prac magisterskich, określonego do końca czerwca ostatniego roku studiów.
Podstawa prawna: Regulamin studiów par.30 i 31 z uwzględnieniem zaleceń Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (pismo 1385/H-P/2006 z dnia 1.12.2006).
W przypadku nie złożenia w w/w terminie pracy magisterskiej lub obrony, Dziekan skreśla z listy studentów. W tym przypadku student może za zgodą prorektora reaktywować się. Po reaktywowaniu Dziekan określa warunki powtórzenia roku lub semestru odpłatnie.
W myśl powyższego prosimy o rejestrację prac ze stosownym wyprzedzeniem.

2007-03-29 15:19:29
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1 
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
45-052 Opole, Plac Staszica 1 tel. 077 452 7370, fax. 077 452 7371