KONTAKT  tel. 077 4527370
Dzisiaj jest 26-01-2015, godzina: 13:23

Ogłoszenia

Sekcja KNSP

Przedstawiciele sekcji KNSP proszeni są o kontakt e-mail na adres knsp.uo@gmail.com w sprawie spotkania koła.
Sebastian Lupa

2013-03-18 12:28:05
Zasady zwolnień z zajęć WF

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami dotyczącymi zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów I roku posiadających całkowite zwolnienia lekarskie.

Informacja...
2012-12-14 14:00:31
Erasmus - studia w Ołomuńcu

Zapraszamy chętnych studentów psychologii do udziału w programie Erasmus.
Proponujemy w ramach tego programu studia w II semestrze na uniwersytecie w Ołomuńcu.
Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać swoją kandydaturę na adres: jkowal@uni.opole.pl
W zgłoszeniu prosimy o podanie danych swoich danych kontaktowych,

2012-10-22 08:49:22
Prace magisterskie - V psychologia

Prosimy o zapoznanie się z tokiem postępowania przy rejestracji prac magisterskich oraz zasadami przygotowania prac (dokument dostępny w dziale Do pobrania - Dokumenty do obrony prac dyplomowych lub tutaj...).

Instrukcja...
2011-07-08 08:11:24
Uwaga Studenci Studiów Niestacjonarnych

Wszystkie dokumenty związane z praktykami proszę odbierać we własnym zakresie. Od 15.01.2011 Zakład Praktyk nie wysyła już dokumentów dotyczących praktyk.

2011-04-15 11:47:17
Uwaga Studenci V i IV roku Psychologii

NOWE WZORY !

stony tytułowej pracy magisterskiej oraz deklaracji dot. pracy magisterskiej można pobrać tutaj...

2010-05-10 10:59:06
Informacja o przedmiotach

Poniżej lista przedmiotów których nie zaliczenie uniemożliwia warunkowe kontynuowanie studiów (par.13.2 Regulaminu Studiów) na kierunku psychologia:

  • Biologiczne podstawy zachowania
  • Wprowadzenie do psychologii
  • Psychologia społeczna: procesy poznawcze
2008-03-11 10:29:25
Uwaga Studenci V i IV roku psychologii

Dyrekcja Instytutu Psychologii przypomina o obowiązku przestrzegania, wyznaczonego regulaminem studiów, terminu rejestrowania i obron prac magisterskich, określonego do końca czerwca ostatniego roku studiów.
Podstawa prawna: Regulamin studiów par.30 i 31 z uwzględnieniem zaleceń Dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego (pismo 1385/H-P/2006 z dnia 1.12.2006).
W przypadku nie złożenia w w/w terminie pracy magisterskiej lub obrony, Dziekan skreśla z listy studentów. W tym przypadku student może za zgodą prorektora reaktywować się. Po reaktywowaniu Dziekan określa warunki powtórzenia roku lub semestru odpłatnie.
W myśl powyższego prosimy o rejestrację prac ze stosownym wyprzedzeniem.

2007-03-29 15:19:29
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 
 1 
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
45-052 Opole, Plac Staszica 1 tel. 077 452 7370, fax. 077 452 7371