Studenckie Koła Naukowe

Baner Koła Naukowego AEnigma
Koło Naukowe Psychologii Sądowej, Kryminalnej i Penitencjarnej “Aenigma”

Przewodnicząca Koła: Izabella Juraszek

Z-ca Przewodniczącej: Malwina Krupa

Kontakt e-mail:

Opiekun Koła: dr Małgorzata Przepióra

Koło Naukowe Studentów Psychologii

Przewodnicząca Koła: Elwira Wilk

Koordynator PR: Julia Ratajczak

Koordynator finansów: Paweł Cymkiewicz

Przewodniczący sekcji:

  • Sekcja psychologii praktycznej: Katrin Klama
  • Sekcja badawcza: Rafał Gerymski
  • Sekcja warsztatowa: Artur Majchrzak

Kontakt e-mail: knsp.opole@gmail.com

Opiekunowie Koła: dr Katarzyna Skałacka, dr Przemysław Zdybek, dr Radosław Walczak