O konferencji

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Świat według Szmajkego”. Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego przy współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zmarły w czerwcu 2016 r. Profesor Andrzej Szmajke był wieloletnim pracownikiem i kierownikiem Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UO, a w ostatnim okresie Dyrektorem Instytutu (2008-2016). Jako gospodarze pragniemy zaprosić do uczestnictwa w tej szczególnej konferencji wszystkie ośrodki akademickie i osoby, z którymi współpracował naukowo Profesor oraz osoby zajmujące się w pracy naukowo-badawczej podobną problematyką.

Wykłady zaproszonych gości

 • prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski – Pochwała mądrości wykład inauguracyjny
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński) – O dogmatyzmie na nowo – wykład plenarny
 • prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty (Instytut Psychologii, Indiana University of Pennsylvania & PAN) - O tym jak polityczne rozczarowania i spełnienia wypływają na zdrowie psychiczne - wykład plenarny
 • prof. dr hab. Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS, Wrocław) - W kręgu teorii atrybucji i teorii atrybucyjnych - wykład plenarny
 • dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) - "Kim jest Anna O.Szust?" - wykład plenarny

Formy uczestnictwa

Przewidujemy dwie formy uczestnictwa czynnego: referat oraz plakat naukowy. Wystąpienie referatowe powinno trwać maksimum 20 minut. Plakat naukowy powinien zostać wykonany według zaleceń dla tego typu wystąpień naukowych, w formacie nie większym niż B1 (100 x 70 cm).

Ważne terminy

 • Termin zgłaszania uczestnictwa czynnego (rejestracja na konferencję wraz z tytułem i streszczeniem): 20 marca 2017 r.
 • Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia abstraktu: 30 marca 2017 r.
 • Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej: 30 marca 2017 r.
 • Termin ogłoszenia programu konferencji zgłaszania uczestnictwa biernego: 10 maja 2017 r.
 • Termin konferencji: 6-7 czerwca 2017 r.

Opłaty konferencyjne

 • pracownicy naukowi 300 zł (uczestnictwo bierne 200 zł)
 • doktoranci 250 zł
 • studenci (z opcją bankietu) 170 zł
 • studenci (bez opcji bankietu) 70 zł

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto:

Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddz. w Opolu nr 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Uniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
W tytule wpłaty prosimy podać: „Świat według Szmajkego”.

Noclegi

Rekomendujemy noclegi w następujących hotelach:

Komitet naukowy

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski

 

 • prof. dr hab. Dariusz Doliński

  Uniwersytet SWPS, Wrocław

 • prof. dr hab. Krzysztof Kaniasty

  Instytut Psychologii PAN

 • dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

 • dr hab. Maria Straś Romanowska prof. UWr

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

 • dr hab. Linga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski

 • dr hab. Barbara Dolińska prof. UO

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

 • dr hab. Romuald Derbis prof. UO

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

 • dr hab. Dariusz Krok prof. UO

  Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski

 • dr hab. Barbara Mróz prof. UO

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

 • dr Anna Bokszczanin

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

 • dr Anna Bronowicka

  Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski

 

Kontakt

Miejsce konferencji:
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
Plac Staszica 1
45-052 Opole
Telefon: 77 4527370, Fax: 77 4527371

Koordynator konferencji
dr Anna Bronowicka
E-mail: konferencja-psychologia@uni.opole.pl
lub: anna.bronowicka@uni.opole.pl

Wyślij e-mail

© 2017 Instytut Psychologii
organizator konferencji