Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Konsultacje

Imię i nazwisko Adres e-mail Konsultacje Teams Pokój
dr Katarzyna Błońska katarzyna.blonska@uni.opole.pl Wtorek, 29.06.2021, godzina 8:00-9:00 (zdalnie)
Poniedziałek, 05.07.2021, godzina 09:-10:00 (stacjonarnie, pokój 405).
405
dr hab. Anna Bokszczanin, prof. UO abok@uni.opole.pl Platforma MS TEAMS
28.06.2021 g. 13.00-14.30
05.07.2021 g. 13.00-14.30.
204
dr Anna Bronowicka anna.bronowicka@uni.opole.pl wtorek 29 czerwca 12.15-13.00
piątek 2 lipca 12.15-13.00
środa 7 lipca 10.00-10.45
czwartek 8 lipca 10.00-10.45
konsultacje na Teams, kod zespołu "konsultacje_letni semestr": 74pmefe
406
dr hab. Romuald Derbis, prof. UO romuald.derbis@gmail.com 05.07.2021 g. 11.30-12.30 IP
204
dr hab. Barbara Dolińska, prof. UO bdolinska@uni.opole.pl 30.06 godz. 11.00-11.45
07.07 godz. 19.00-19.45
402
dr Joanna Dymecka jdymecka@uni.opole.pl 30.06.2021 g. 17.00-18.30 online

401
mgr Jakub Filipkowski jakub.filipkowski@uni.opole.pl W czasie sesji egzaminacyjnej:
wtorki godz. 10.15-11.15 -  MS Teams;
środy godz. 15.00-15.45 - stacjonarnie.
407
mgr Rafał Gerymski rafal.gerymski@uni.opole.pl Konsultacje podczas letniej sesji egzaminacyjnej
Środa:: 12:00-13:30 w gabinecie 401 lub online za pośrednictwem MS Teams (kod: mp1imm9)

Consultation during the summer exam session
Wednesday: 12:00-13:30 in office 401 or online via MS Teams (code: mp1imm9)
401
dr Aleksander Hauziński aleksander.hauzinski@uni.opole.pl 25.06.2021 g. 10.00-11.00
08.07.2021 g. 10.00-11.00
309
mgr Arkadiusz Jasiński arkadiusz.jasinski@uni.opole.pl 28.06.2021 g. 9.00-9.45
29.06.2021 g. 9.00-9.45
05.07.2021 g. 9.00-9.45
06.07.2021g. 9.00-9.45
401
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO akalus@uni.opole.pl 25.06. (piątek) godz. 9.00-10.30
28.06 (poniedziałek) godz. 9.00-10.30
5.07. (poniedziałek) godz. 9.00-10.30


205
dr Zofia Kardasz zofia.kardasz@uni.opole.pl 01.07.2021 g. 8.45-10.15
08.07.2021 g. 8.45-10.15
313
dr Ewa Kiełek-Rataj erataj@uni.opole.pl
407
dr Angelika Kleszczewska-Albińska akleszczewska@uni.opole.pl 25.06.2021 g. 8.00-9.30 na MS Teams.
02.07.2021 g. 8.00-9.30 na MS Teams.
309
Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO dkrok@uni.opole.pl 28.06.2021 g. 9.00-10.00
05.0.7.2021 g. 9.00-10.00
3
mgr Wiktoria Kubiec wiktoria.kubiec@uni.opole.pl 26.06 godz. 14:00-15:30
03.07 godz. 14:00-15:30
07.07 godz. 18:00-19:30
(konsultacje odbywają się z wykorzystaniem MicrosoftTeams /kod zespołu: lvfb4fw/)

405
mgr Aleksandra Kwaśnicka aleksandra.kwasnicka@uni.opole.pl 28.06.2021 g. 10.30-12.00
05.07.2021 g. 10.30-12.00
407
dr Anna Machnik-Czerwik anna.machnik-czerwik@uni.opole.pl 30.06.2021 g. 9.00 - 10.00
07.07.2021 g. 9.00-10.00

407
mgr Agnieszka Malinowska agnieszka.malinowska@uni.opole.pl wtorek godz. 9.45-11.15 204
dr hab. Barbara Mróz, prof. UO bmroz@uni.opole.pl wtorek godz. 9.00-9.45
czwartek godz. 15.15.-16.00 online
308
dr Grzegorz Pajestka grzegorz.pajestka@uni.opole.pl 01.07.2021 g. 10.00-10.45
08.07.2021 g. 10.00-10.45
207
mgr Magdalena Raszka magdalena.raszka@uni.opole.pl 29.06.2021 g. 10.00-11.30 407
dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO arogowska@uni.opole.pl piątek, 25.06.2021, godz. 13.15-14.00
środa, 30.06.2021, godz. 13.15-14.00
czwartek, 01.07.2021, godz. 13.15-14.00
czwartek, 08.07.2021, godz. 13.15-14.00
312
dr Katarzyna Skałacka katarzyna.skalacka@uni.opole.pl urlop naukowy

dr Monika Stawiarska-Lietzau monika.stawiarska-lietzau@uni.opole.pl wtorki g. 09.00-09.45, MsTeams
środy g. 17.00-17.45 MsTeams

309
dr Anna Szałańska aszalanska@uni.opole.pl urlop 407
mgr Marta Szeląg marta.szelag@uni.opole.pl 01.07.2021 g. 8.00-9.30
08.07.2021 g. 8.00-9.30
309
dr Radosław B. Walczak rwalczak@uni.opole.pl 2.07.2021 g. 11.15-12.15 (stacjonarnie, s.207 i MS teams)
6.07.2021 g. 16.30 -17.15 (MS Teams)
207
dr Tomasz Wirga wirga@uni.opole.pl urlop 207
mgr Anna Wojtkowska anna.starkowska@uni.opole.pl Środa godz. 18.00-19.30


207
dr Przemysław Zdybek pzdybek@uni.opole.pl Konsultacje dla studentów odbywają się on-line w poniedziałek godz. 9.00-10.00
Aplikacja MS Teams
nazwa zespołu "Konsultacje dr Zdybek", login: 2omjg03
W razie trudności proszę o kontakt e-mail: pzdybek@uni.opole.pl
--------------------------------------------------------
on-line consultations for students on Monday at 9.00-10.00 am
MS Teams application
team name "Konsultacje dr Zdybek", login: 2omjg03
In any questions You can write on email: pzdybek@uni.opole.pl
207
dr Barbara Zmaczyńska-Witek zmacz@uni.opole.pl 29.06. 2021 - 8.00 - 8.45
30.06. 2021 - 8.00 - 8.45
06.07. 2021 - 8.00 - 8.45
07.07. 2021 - 8.00 - 8.45

313