Konsultacje

Imię i nazwisko Adres e-mail Konsultacje Pokój
dr Anna Bokszczanin abok@uni.opole.pl 19.06.2017 godz. 13.00-13.45
20.06.2017 godz. 14.00-14.45
402
dr Anna Bronowicka anna.bronowicka@uni.opole.pl 20.06.2017 godz. 13.00-15.00
30.06.2017 godz. 15.00-16.00
3
dr hab. Romuald Derbis prof. UO romuald.derbis@gmail.com 23.06.2017 godz. 11.00 - 12.00 406
dr hab. Barbara Dolińska prof. UO bdolinska@uni.opole.pl 12.06.2017 godz. 10.00-11.30
19.06.2017 godz. 11.00-12.30
22.06.2017 godz. 11.30-12.30

405
dr Joanna Dymecka jdymecka@uni.opole.pl 16.06.2017 /piątek/ - 10.00-13.00401
dr Agnieszka Gawor agawor@uni.opole.pl 13.06.2017 godz. 15.00-16.00
21.06.2017 godz. 15.00-16.00
401
dr Małgorzata Gocman mgocman@uni.opole.pl 16.06.2017 godz. 12.30-14.30
23.06.2017 godz. 15.00-16.00 i 17.00-18.00
407
mgr Arkadiusz Jasiński arkadiusz.jasinski@uni.opole.pl 14 czerwca, godz. 11.15-12.45 401
dr hab. Alicja Kalus prof. UO Alicja.Kalus@uni.opole.pl 19.06.2017 godz. 15.30-17.00
21.06.2017 godz. 14.30-16.00
205
dr Zofia Kardasz zofia.kardasz@uni.opole.pl 13.06.2017 godz.14.30-15.30
22.06.2017 godz. 17.00-18.00
313
mgr Ewa Kiełek-Rataj erataj@uni.opole.pl 14.06.2017 godz. 11.00-12.30 205
Ks. dr hab. Dariusz Krok prof. UO dkrok@uni.opole.pl wtorek 13.00-14.30, s. 45, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1a.
wtorek 10.00-11.30 s. 45, WT (konsultacje sesja)
dr Tadeusz Majcherczyk Tadeusz.Majcherczyk@uni.opole.pl
dr hab. Barbara Mróz prof. UO bmroz@uni.opole.pl 22.06.2017 godz. 11.30-13.00 308
dr Magdalena Nawrat magdana@uni.opole.pl 12.06.2017 godz. 10.00-11.30
26.06.2017 godz. 12.00-13.30
309
dr Grzegorz Pajestka grzegorz.pajestka@uni.opole.pl 23.06.2017 09.00-10.30 401
dr Jan Pietraszko traszka@uni.opole.pl 06.07.2017 godz. 11.30-12.30 309
dr Małgorzata Przepióra-Kapusta przepiora@uni.opole.pl 12.06.2017 godz. 10.00-11.00 3
dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO arogowska@uni.opole.pl 16.06.2017 godz. 15.00-16.30
23.06.2017 godz. 15.00-16.30
312
dr Katarzyna Skałacka katarzyna.skalacka@uni.opole.pl 13.06.2017 godz. 12.00-13.00
20.06.2017 godz. 14.00-15.00
207
dr Anna Szałańska aszalanska@uni.opole.pl luty/marzec: piątki w godz. 10.00-11.30, za wyjątkiem 24.03 w godz. 9.15-10.00 i 13.00-13.45
kwiecień : poniedziałki 13.45-14.30 i piątki 13.00- 13.45
maj/czerwiec: urlop macierzyński
207
dr Małgorzata Szarzyńska mszarz@uni.opole.pl 14.06.2017 godz. 13.00-14.00
21.06.2017 godz. 13.00-14.00
407
dr Radosław B. Walczak rwalczak@uni.opole.pl 20.06.2017 godz. 17:00-18:00
23.06.2017 godz. 13:00-14:00
207
dr Tomasz Wirga wirga@uni.opole.pl Poniedziałki (12.06; 26.06) 13.15-14.45 s.207 207
mgr Alicja Żak-Łykus alicja.zak@uni.opole.pl 12.06 (wt) g. 9.00-10.30
26.06 (pon) g. 9.15-11.15
309
dr Przemysław Zdybek pzdybek@uni.opole.pl 28.06.2017 godz. 10.00-11.00 207
dr Barbara Zmaczyńska-Witek zmacz@uni.opole.pl 13.06.2017 i 20.06.2017 godz. 14.00-15.00
27.06.2017 godz. 14.00-15.00
313