Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Jakość życia współczesnego człowieka

Gawor Agnieszka, Głębocka Alicja (red.)

Wybrane problemy
Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2008