Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

Agnieszka Gawor i Łukasz Borecki (red.)

Top Media House Opole

Rok wydania: 2012