Dla studentów

Studenci V roku

Seminarium magisterskie z dr Z.Kardasz wyjątkowo w tym tygodniu przeniesione jest na czwartek na godz. 15.00

Więcej »


Szanowni Studenci,

Uprzejmie informuję, że Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkową rekrutację na zagraniczne praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ na podstawie umowy na r.ak. 2016/17. Praktyki należy zrealizować (zakończyć) najpóźniej do kwietnia/maja 2018 r. Stawki obowiązujące w ramach tej umowy finansowej Polska Narodowa Agencja ustaliła na poziomie: 600 EUR, 500 EUR oraz 400 EUR. Grupy państw oraz obowiązujące stawki finansowe można znaleźć na naszej stronie: http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=79&lang=pl&m=1 .

Termin zgłaszania się chętnych upływa dnia 10.01.2018, gdyż Instytut Psychologii zobowiązany jest dostarczyć listy nominacyjne wraz z wnioskami wyjazdowymi studentów do Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą do 12 stycznia 2018 r.

Praktyka w ramach Programu Erasmus+ musi trwać minimum 60 dni oraz musi stanowić uzupełnienie programu studiów (mieć związek ze studiowanym kierunkiem studiów).

Praktykę zrealizowaną w ramach Programu Erasmus+ można zaliczyć jako praktykę obowiązkową w toku studiów.

Zainteresowani studenci mogą sami znaleźć organizację, w której chcieliby odbywać praktykę, zgodnie ze swoim kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami. Praktyki nie można odbyć w instytucjach UE. Narodowa Agencja poddaje również w wątpliwość zasadność realizacji praktyki w konsulatach i ambasadach (ze względu na trudny do wykazania międzynarodowy charakter środowiska, w którym odbywałaby się praktyka). Uniwersytet Opolski nie musi mieć podpisanej umowy z organizacją, w której student będzie odbywał praktykę.

Dodatkowe pytania proszę kierować do pani Karoliny Młotek (biuro Erasmus+, budynek Collegium Minus pok. 31, tel.: 775415975).

dr Małgorzata Szarzyńska
Koordynator Programu Erasmus+
Instytut Psychologii UO

Więcej »


Starosta I psychologii niestacjonarnej

Uprzejmie proszę o pilny kontakt starosty lub innego przedstawiciela I psychologii niestacjonarnej, ws kursów ogólnouczelnianych w semestrze letnim.

Pozdrawiam, K.Skałacka (katarzyna.skalacka@uni.opole.pl)

Więcej »


Rejestracja na kursu ogólnouczelniane dla studiów dziennych

W dniu 11 grudnia 2017 (poniedziałek) o godzinie 8:30 uruchomiona zostanie I tura rejestracji na kursy ogólnouczelniane. Rejestracja potrwa do środy do godziny 23:59 (13 grudnia).

W dniu 18 grudnia 2017 o godzinie 8:30 zostanie uruchomiona II tura rejestracji dla tych którzy w pierwszej turze nie dokonali wyboru.

Rejestracja jest obowiązkowa i dotyczy również po raz pierwszy studentów I roku studiów dziennych.

Uwaga do rejestracji: wybór grupy kursów jest dla I roku dowolny (społeczny, humanistyczny lub ogólny).

 

Więcej »


III psychologia dzienna, techniki relaksacyjne

Szanowni Państwo,

Proszę pamiętać o przyniesieniu na zajęcia karimat, koców lub innych rzeczy, na których można się położyć.

Pozdrawiam

Małgorzata Gocman

Więcej »


I psychologia zaoczna

Szanowni Państwo,

Zajęcia “Techniki relaksacyjne” odbędą się w piątek w sali 202. Proszę przynieść karimaty, koce lub cokolwiek na czym można się położyć.

Serdecznie zapraszam

Małgorzata Gocman

Więcej »


Szanowni Studenci II roku,

odwołuję zajęcia i konsultacje z dnia 12 grudnia. Termin odrobienia zajęć ustalimy na kolejnym spotkaniu, możecie też Państwo przesłać mi propozycję na maila. Osoby poprawiające kolokwium z psychologii społecznej zapraszam na konsultacje 13 grudnia.

Grzegorz Pajestka

Więcej »


27 OKPR Kamień Śląski

Logo konferencji

W dniach 14-16 czerwca 2018 w Kamieniu Śląskim odbędzie się 27 Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka. Serdecznie zapraszamy.

Więcej »


Oceny z kolokwium, psychologia emocji i motywacji

Szanowni studenci, w załączniku znajdują się oceny jak również informacje na temat poprawy oraz zajęć 13 grudnia.

Pozdrawiam serdecznie, Grzegorz Pajestka

Więcej »


II i IV psychologia zaoczna

Zajęcia z dr Magdaleną Nawrat zostaną odrobione 14 stycznia i 10 lutego (IV rok) oraz na zjeździe 9-11 lutego (II rok).

Więcej »


Szanowni Studenci

W dniu 07.12.2017 zajęcia z mgr A. Jezierską nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

Więcej »


Eksperymenty terenowe w psychologii

Plakat wykładu otwartego

W dniu 11 grudnia 2017 roku w sali audytoryjnej Instytutu Psychologii odbędzie się wykład otwarty dr Tomasza Grzyba z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pt.”Eksperymenty terenowe w psychologii społecznej – dlaczego ekonomia nie powinna wygrywać z trafnością“.

Więcej »