Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Erasmus+ Mołdawia

Informujemy o możliwości wyjazdu studentów na studia semestralne do Mołdawii w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2017-2018. Informacje o dziedzinach naukowych z których można rekrutować studentów i preferencje partnera przedłożone są w załączeniu.

Studenci otrzymują grant w wysokości 650 EUR miesięcznie (wyjazd 5-miesięczny) oraz 275 EUR jako ryczałt na koszty podróży. Zasady rekrutacji studentów wraz z wymaganą dokumentacją znajdują się na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=124&lang=pl

Przypominamy, że termin zakończenia rekrutacji ustalony został na dzień 26.05.2017.

Informacje o dziedzinach naukowych

Data publikacji w serwisie: 17-05-2017 07:16:14

Powrót »