Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Praktyka metodologiczna i statystyczna oraz Metodologia badań psychologicznych ze statystyką

Drodzy Studenci Stacjonarni i Niestacjonarni,

Osoby które nie podeszły do zaliczenia laboratoriów z wyżej wymienionych przedmiotów mają możliwość uzyskania zaliczenia w terminie 14.02.2020. Proszę o stawienie się o godzinie 16:00 pod gabinetem 401. Zalecam przyniesienie własnym laptopów z oprogramowaniem Statistica – instrukcja instalacji programu została Państwu przekazana wraz z rozpoczęciem semestru.

Warunki uzyskania zaliczenia są wskazane w sylabusie przedmiotu oraz Regulaminie Studiów.

Z poważaniem,
Rafał Gerymski

Data publikacji w serwisie: 27-01-2020 09:20:29

Powrót »