Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu „MOST”

12 kwietnia w Auli „Błękitnej” odbędzie się spotkanie z ogólnopolską koordynatorką Programu „MOST” – dr Joanną Kałużną.

  • Pierwsza cześć, która rozpocznie się o godz. 9.00 to spotkanie z koordynatorami wydziałowymi, instytutowymi, kierunkowymi ECTS, pracownikami dziekanatów lub prodziekanami ds. studenckich.
  • Druga część, która rozpocznie się o godz. 11.15 to spotkanie ze studentami i doktorantami.

Informacja o spotkaniu

Data publikacji w serwisie: 04-04-2018 11:56:52

Powrót »