Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Zasady podziału na grupy – w roku akademickim 2018/2019

  • Dla roku I, II i III studiów dziennych w I semestrze starosta otrzymuje alfabetyczną listę studentów z podziałem na grupy ćwiczeniowe i laboratoryjne (listy są do pobrania w sekretariacie Instytutu od 1 10.2018).
  • Dla roku IV i V obowiązują listy ustalone ze starostami lat również do pobrania w sekretariacie Instytutu.
  • Starosta na pierwszych zajęciach dostarcza listy osobie prowadzącej zajęcia oraz do dziekanatu.
  • Zmiany w obsadzie grup są możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osoby prowadzącej zajęcia (druk do pobrania w naszym serwisie internetowym).
  • Warunkiem możliwości przeniesienia z grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i konwersatoryjnych oprócz zgody osób prowadzących zajęcia jest okazanie imiennego biletu miesięcznego (osoby dojeżdżające spoza Opola) lub zaświadczenie i IOS (P).
  • Wszelkie inne przypadki indywidualne będą rozpatrywane na podstawie podania do Z-cy Dyrektora Instytutu ds Studentów.
  • Powyższe zasady dotyczą również zajęć fakultatywnych.

Data publikacji w serwisie: 27-09-2018 09:06:49

Powrót »