Organizacja roku akademickiego 2017/2018

29.09.2017 Dzień adaptacyjny
11.10.2017 Inauguracja roku akademickiego
10.03.2018 Święto Uniwersytetu
SEMESTR ZIMOWY
02.10.2017 – 24.01.2018 Okres zajęć dydaktycznych
23.12.2017 – 02.01.2018 Przerwa świąteczna
25.01.2018 – 07.02.2018 Sesja egzaminacyjna
08.02.2018 – 11.02.2018 Przerwa międzysemestralna
12.02.2018 – 24.02.2018 Poprawkowa sesja egzaminacyjna
W dniu Inauguracji (11.10.2017) przewidziane są tylko godziny rektorskie.
SEMESTR LETNI
12.02.2018 – 13.06.2018* Okres zajęć dydaktycznych
29.03.2018 – 03.04.2018 Przerwa świąteczna
30.04.2018 – 04.05.2018 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
01.06.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14.06.2018 – 27.06.2018 Sesja egzaminacyjna
03.09.2018 – 14.09.2018 Poprawkowa sesja egzaminacyjna
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.

* 30 maja 2018r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na czwartek, a w czerwcu 11 (poniedziałek), 12 (wtorek) i 13 (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na piątek, czwartek i piątek, odpowiednio.