Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

30.09.2019 Dzień adaptacyjny
04.10.2019 Inauguracja roku akademickiego
10.03.2020 Święto Uniwersytetu
SEMESTR ZIMOWY
01.10.2019 – 27.01.2020 Okres zajęć dydaktycznych
23.12.2019 – 06.01.2020 Przerwa świąteczna
28.01.2020 – 10.02.2020 Sesja egzaminacyjna, w tym 28.01.2020 egzamin z języka obcego
11.02.2020 – 17.02.2020 Zimowa sesja poprawkowa
18.02.2020 – 28.02.2020 Przerwa międzysemestralna
do 02.03.2020 Termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego
W dniu Inauguracji przewidziane są tylko godziny rektorskie.
SEMESTR LETNI
01.03.2020 – 30.09.2020 Okres zajęć dydaktycznych
09.04.2020 – 14.04.2020 Przerwa świąteczna
12.06.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22.06.2020 – 31.07.2020 Sesja egzaminacyjna, w tym 22.06.2020-23.06.2020 egzamin z języka obcego
01.08.2020 – 31.08.2020 przerwa wakacyjna
01.09.2020 – 30.09.2020 Poprawkowa sesja egzaminacyjna, w tym 01.09.2020-02.09.2020 egzamin poprawkowy z języka obcego
30.09.2020 – 15.10.2020 Termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019/20
Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020.