Organizacja roku akademickiego 2018/2019

28.09.2018 Dzień adaptacyjny
03.10.2018 Inauguracja roku akademickiego
10.03.2019 Święto Uniwersytetu (niedziela), obchody 13.03.2019 (środa)
SEMESTR ZIMOWY
01.10.2018 – 29.01.2019* Okres zajęć dydaktycznych
02.11.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.12.2018 – 06.01.2019 Przerwa świąteczna
30.01.2019 – 12.02.2019 Sesja egzaminacyjna, w tym 30.01.2019 egzamin z języka obcego
13.02.2019 – 17.02.2019 Przerwa międzysemestralna
18.02.2019 – 01.03.2019 Poprawkowa sesja egzaminacyjna, w tym 18.02.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego
W dniu Inauguracji przewidziane są tylko godziny rektorskie.

  • 28 stycznia 2019 (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, a 29 stycznia 2019 – zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek
SEMESTR LETNI
18.02.2019 – 14.06.2019* Okres zajęć dydaktycznych
13.03.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto UO)
18.04.2019 – 23.04.2019 Przerwa świąteczna
02.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.06.2019 – 28.06.2019 Sesja egzaminacyjna, w tym 17.06.2019 egzamin z języka obcego
02.09.2019 – 13.09.2019 Poprawkowa sesja egzaminacyjna, w tym 02.09.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środę.
* 29 kwietnia 2019 (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na środę.