Psychologia wczoraj - dziś i jutro
Konferencja "Psychologia wczoraj - dziś i jutro"
Komitet Naukowy: prof. dr hab. Romuald Derbis, dr hab. Barbara Dolińska, prof. dr hab. Andrzej Szmajke, dr Anna Bronowicka, dr Katarzyna Skałacka, dr Przemysław Zdybek

Regulamin konferencji

Miejsce: Instytut Psychologii, Plac Staszica 1, Opole