Zegar czasu
Miejsce zbrodni - kim jest zabójca?
  • Gra miejska - Porwanie Pandy
    Ulotka Formularz zgłoszeniowy
    • Liczba zespołów: 4
    • Ilość osób w zespole: 6
    • Czas: 10.00 - 15.00
  • Wystąpienie dra Leszka Bednarskiego, wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalisty w zakresie kryminologii i kryminalistyki (po grze miejskiej)