Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Angelika Kleszczewska-Albińska

Pokój: 309

Konsultacje: piątek godz. 8.00-9.00 online
sobota godz. 8.00-9.00 online
Kod zespołu
6gjjjcb

Zainteresowania badawcze

Szeroko pojmowana psychologia kliniczna, psychologia emocji i różnic indywidualnych – zarówno w odniesieniu do badań nad dziećmi i młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2309-7071


Wybrane publikacje naukowe

  • Albiński, R., Kliegel, M., Sędek, G. i Kleszczewska-Albińska, A. (2012). Positive effectts of depressive symptoms in event-based and time-based prospective memory. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 19, 35-57.
  • Kleszczewska-Albińska, A. (2008). Tłumienie i wyolbrzymianie bodźców emocjonalnych – próba systematyzacji badań. Studia Psychologiczne, 46 (3), 5-16.
  • Albiński, R., Kleszczewska-Albińska, A. i Bedyńska, S. (2011). Geriatryczna Skala Depresji (GDS): trafność i rzetelność różnych wersji narzędzia – przegląd badań. Psychiatria Polska, 45 (4), 555-562.
  • Albiński, R. i Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Zapominalski mózg, czyli neurologiczne podłoże pamięci prospektywnej. Studia Psychologiczne, 47 (4), 7-20.

Konferencje naukowe

  • Kleszczewska-Albińska, A. (2018). Attentional functioning of anxious repressors, and depressive repressors in response to emotional stimuli. Wystąpienie w trakcie 39th annual conference of the Stress and Anxiety Research Society Stress Anxiety and Resilience, Lublin, czerwiec 2018.
  • Kleszczewska-Albińska, A. (2018). Asertywny terapeuta – skuteczny terapeuta. Wystąpienie w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie, Gdańsk, maj 2018.
  • Kleszczewska-Albińska, A. (2018). Przeżywanie emocji przez represorów, osoby nisko-lękowe, wysoko-lękowe i trzymające emocje „w ryzach” w sytuacji badania laboratoryjnego. Wystąpienie w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej Język Emocji. Konteksty psychologiczne, Lublin, maj 2018.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl