Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Barbara Zmaczyńska-Witek

Pokój: 313

Konsultacje: wtorek godz. 13.00-13.45 IP
środa godz. 13.00-1345 IP