Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

dr Dominika Ochnik

Pokój: 309

Konsultacje: wtorek godz. 17.00-17.45
środa godz. 15.15-16.00

Aktualnie pełnione funkcje

 • Członek zespołu przygotowującego raport samooceny

Zainteresowania badawcze

 • Psychologia życia w pojedynkę – Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn singli w Polsce i w Niemczech
 • Społeczne role płciowe w ocenie kobiet i mężczyzn
 • Kontekstualny model preferencji zawodowych (społeczny zegar zawodowy, czynniki indywidualne i kulturowe zainteresowań zawodowych)
 • Pracowniczy wolontariat a zaangażowanie w pracę
 • Obywatelskie zachowania organizacyjne
 • Problematyczne użytkowanie Internetu a wiek i płeć

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9019-7091


Wybrane publikacje naukowe

 • Ochnik, D. (2018). Entrepreneurial Attitude and Personality as predictors of Leadership Vocational Interests in Men and Women. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018) – Proceedings of the 6th International Conference, 857-866.
 • Ochnik, D., Dembińska, A. (2018). Gender differences in areas of Internet behavior. Polish Psychological Bulletin, 49, 3, 383-390. DOI – 10.24425/119506
 • Ochnik, D. (2018). Czynniki indywidualne przywódczych preferencji zawodowych wśród kobiet i mężczyzn. Studia i Materiały, 1, 26, 105– 116. w druku
 • Ochnik, D., Stala, M., Rosmus, R. (2018). Skala prospołecznych preferencji zawodowych. Czasopismo Psychologiczne- Psychological Journal, 24, 1, 151-158 .  DOI: 10.14691/CPPJ.24.1.151
 • Ochnik, D. (2017). Prospołeczne preferencje zawodowe a społeczny zegar zawodowy kobiet i mężczyzn. Czasopismo Psychologiczne, Czasopismo Psychologiczne (CPPJ) 23, 2  241-247. DOI: 10.14691/CPPJ.23.2.241
 • Ochnik, D. (2017). Seksualność kobiet i mężczyzn singli. W: E. Mandal (red.) Kobiety, mężczyźni i bliskie związki (s.187-203). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Ochnik, D. (2016). Does media information about economic crisis modify entrepreneurial attitude? Marketing i Rynek, 23, 12, 19-26
 • Ochnik, D., Rosmus, R. (2016). Preferencje zawodowe młodych Polek i Polaków. Vocational preferences of young Polish men and women. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi HRM, 6,113, 43-56
 • Ochnik, D., Rosmus, R. (2016). Can I afford to feel attractive? Body appearance predictors in Polish women over 50. Abstracts Supplement: Appearance Matters 7, Body Image, 18, I
 • Ochnik, D., Mandal, E. (2016). Do single women feel more physically attractive than single men? Body appearance self-esteem predictors in never-married single men and women. Abstracts Supplement: Appearance Matters 7, Body Image, 18, I
 • Ochnik, D., Mandal, E. (2016).  Do Polish never-married singles feel stigmatized? W: K. Adamczyk (red.)  Singlehood from Individual and Social Perspective. (s. 212-247). Kraków: LIBRON.
 • Ratajczak, Z. (red.), Ochnik, D. (wsp.)(2015). Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ochnik, D., Mandal, E. (2015). Poczucie stygmatyzacji singli w pracy zawodowej. The feelings of stigmatization at work among never-married singles. W: Z. Ratajczak, D. Ochnik, (red.) Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. (s.128-147), Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ochnik, D., Rosmus, R., Pawlak, A. (2015). Wybrane czynniki dobrostanu psychicznego kobiet po 50. roku  życia. Subjective well-being factors in women after 50. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja, 16,1, 191-202.
 • Dembińska, A., Ochnik, D. (2015) Use of Internet and  risk of Internet Addiction among Polish students – comparative analysis over a 7-year period. Polish Journal of Applied Psychology, 12,4, 53-68.
 • Ochnik, D. (2014). Wpływ telewizyjnych informacji medialnych o kryzysie gospodarczym na postawę przedsiębiorczą. W: Z. Ratajczak (red.) Pochwała kryzysu. (s.197-214). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
 • Ochnik, D. (2013). Informacje medialne o kryzysie gospodarczym a postawa przedsiębiorcza. W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne. (s.25-46). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ochnik, D., Rosmus, R., Pawlak, A. (2013). The self-esteem, sexual life satisfaction and physic and social activity among elderly women. Special Issue: Abstracts Supplement: “Well-being, Quality of Life and Caregiving”: 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, France, 16th – 20th July 2013, Psychology &Health, 28,S1,282
 • Ochnik, D. (2013). Entrepreneurship and work values among Polish students. Works of international scientific-practical conference ‘Development of science, education, and culture of independent Kazahstan in conditions of global challenges of modernity ’ Devoted to 70 years anniversary of M. Auezov, South Kazakhstan State University, Shymkent, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazahstan, 9,10-14.
 • Pawlak, A., Krejca, M., Bochenek, A., Ochnik, D. (2013). Wybrane uwarunkowania psychopatologiczne choroby wieńcowej. Selected psychopathological factors in coronary artery disease.  Polski Przegląd Kardiologiczny, 15,2, 120-123.
 • Ochnik, D., Rosmus, R., Pawlak, A.(2012). The life quality determinants among elderly women. 26th Conference of the EHPS: Resilience and Health, The European Health Psychology Society (EHPS), Psychology &Health, 27,S1, 294-295.
 • Ochnik, D. (2012). Znaczenie i problemy definicyjne pojęcia „singiel” w naukach społecznych. Studia Psychologiczne, 50,1,63-74.
 • Ochnik, D. (2012). Przedsiębiorczość i wartości cenione w pracy w kontekście płci psychologicznej. W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość. Jej źródła i uwarunkowania psychologiczne (s.82-106). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Pawlak, A., Krejca, M., Bochenek, A., Orłowska, W., Ochnik, D. (2011). Ocena natężenia okołooperacyjnej depresji wśród pacjentów zakwalifikowanych do pomostowania wieńcowego w krążeniu pozaustrojowym. The rating perioperative intensity of depression among patients qualified for the coronary artery bypass of grafting (CABG). Polski Przegląd Kardiologiczny, 13, 3, 155-159.
 • Ochnik, D., Cholewińska, A., Tajchman, K., (2004). Wprowadzenie na rynek pracy. Poradnik dla osób poszukujących pracy. Katowice: GWSH.
 • Ochnik, D. (2003). Czy kobiety są mniej przedsiębiorcze niż mężczyźni? Stereotypy i fakty. W: Absolwentki szukają pracy w Polsce i Europie, Materiały konferencyjne ogólnopolskiej konferencji naukowo-praktycznej Katowice 16.04.2003. Katowice: GWSH.

Konferencje naukowe

 • Ochnik, D., Holleman, M. (The University of Alabama) (2018). Społeczne role płciowe w ocenie kobiet i mężczyzn. II Ogólnopolska Konferencja Kobiecości  i Męskości oraz Bliskich związków „Kobiety – Mężczyźni – Bliskie relacje”,  Instytut psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (18-19.10)
 • Ochnik, D. (2018). Individual Factors of Leadership Vocational Interests in Women and Men across Age. Conference “Work Psychology – Shaping the Future”, Institute of Work, Sheffield University Management School, Sheffield, UK (19-21.06)
 • Ochnik, D. (2018). Entrepreneurial Attitude and Personality as predictors of Leadership Vocational Interests in Men and Women. The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Suistanainability – IMES 2018, Faculty of Business Administration, University of Economics, Praga, Czechy (31.05.-01.06.)
 • Ochnik, D., Slonim, G. (University of Bamberg, Niemcy) (2017). Single Women Are Happier Than Single Men. 29th Association for Psychological Science Annual Convention, Boston, USA, (25-28.05.)
 • Ochnik, D., Mandal, E. (2016). Obszary seksualności u kobiet i mężczyzn singli. I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych. Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne Relacje. Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice (12-13.10.) – Konferencja ogólnopolska
 • Ochnik, D., Mandal, E. (2016). Do single women feel more physically attractive than single men? Body appearance self-esteem predictors in never-married single men and women. Appearance Matters 7, Centre for Appearance Research and UWE Bristol, Royal College of Surgeons, London (28-30.06) – Konferencja międzynarodowa
 • Ochnik, D., Rosmus, R. (2016). Can I afford to feel attractive? Body appearance  predictors in Polish women over 50. Appearance Matters 7, Centre for Appearance Research and UWE Bristol,  Royal College of Surgeons, London. (28-30.06) – Konferencja międzynarodowa

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl