Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO

Pokój: 312

Konsultacje: czwartek, godz. 13.15-14.00
piątek, godz. 13.15-14.00

Zainteresowania badawcze

Różnice indywidualne w zakresie wymiarów osobowości i zdolności, psychologia sztuki, zjawisko synestezji, psychologia sportu i aktywności fizycznej, psychologia uzależnień.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4621-8916

Strona internetowa: http://arogowska.wns.uni.opole.pl


Wybrane publikacje naukowe


Konferencje naukowe

 • Bokszczanin, A., Rogowska, A., Gladysh, O. (16-17 września 2020). Radzenie sobie ze stresem przez nastolatków w czasie domowej kwarantanny spowodowanej pandemią wirusa COVID-19. Badanie jakościowe. Ogólnopolska E-Konferencja Naukowa: Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań, UAM.
 • Ochnik, D., Rogowska, A.M., Kuśnierz, C., Jakubiak, M. (16-17 września 2020). Moderacyjna rola typu uczelni i płci w związku pomiędzy uogólnionym lękiem a stresem odczuwa-nym podczas pandemii COVID-19 wśród studentów uniwersytetu i politechniki. Ogólnopolska E-Konferencja Naukowa: Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce. Poznań, UAM.
 • Bokszczanin, A., Rogowska, A. (17-18 maja 2019). Zdrowie społeczne i psychiczne u osób długotrwale bezdomnych. Prezentacja wstępnych wyników europejskiego projektu Horyzont 2020 „Bezdomność jako społeczna niesprawiedliwość.” XII Konferencja Naukowa Sekcji Psychologia Zdrowia PTP: W zdrowiu i w chorobie. Trajektorie jakości życia. Katowice, UŚ.
 • Bokszczanin, A., Rogowska A. (17-18th June 2019). Important results of the HOME_EU project for the problem of homelessness in Poland. International Conference Housing First to the end homelessness in Europe. Presenting and discussing the results of the Horizon 2020 JOME_EU research project. Caixa Forum Madrid, Spain.
 • Bokszczanin, A., Rogowska A.(18-19th June 2018)Physical and mental health of homeless people in the Polish sample. 3rd International Housing First Conference. Padova, Italy.
 • Bokszczanin, A., Rogowska, A. (10-13 July 2018). Coping with chronic stress among the homeless. Presentation of the HOME EU European research project. 39th edition of the STAR International Conference:  Stress, anxiety and resilience. Lublin, KUL.
 • Rogowska, A. (28 listopada 2019). Zaangażowanie uczniów szkół średnich w używanie alkoholu w zależności od aprobaty społecznej, motywów i oczekiwań. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Promocja zdrowia w środowisku szkolnym”. Opole, PO.
 • Rogowska, A. (18 grudnia, 2018). Motywacja w sporcie. Konferencja Naukowa “Motywacja w sporcie, edukacji i życiu: olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”. Opole, PO.
 • Rogowska, A. (6-7 czerwiec 2017). Jak piłkarze radzą sobie ze stresem? Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Świat według Szmajkego”. Opole, UO.
 • Rogowska, A. (24-28 July 2017). Is synaesthesia a variable dichotomous or dimensional? International Conference ISSID-2017. Warszawa, UW (Poland).
 • Rogowska, A. (11 czerwca 2016). Czy synestezja jest normalna? (wykład inauguracyjny). Iluminacje: La sinestesia. Kraków: UP.
 • Rogowska, A., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (23-25 March 2016). Health behaviors of undergraduate students: A comparison of physical education and technical faculties. CBU International Conference  “Innovations in Science and Education”. Prague, CBU (Czech Republic).

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia