Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

dr Jan Pietraszko

Pokój: 309

Konsultacje: poniedziałek godz. 11.15-12.00
czwartek godz. 11.00-11.45

Zainteresowania badawcze

  • Inhibitory tendencji autodestrukcyjnych.
  • Historia psychologii.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4193-848X


Wybrane publikacje naukowe

  • Pietraszko J., Rychlik J. (2009). Rola doświadczeń emocjonalnych dziecięcych i aktualnych w formowaniu syndromów przekonań konstruktywnych i destruktywnych jednostki. W: A. Cisłak, K. Henne, K. Skarżyńska (red.) Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności (s. 49-65). Warszawa: Wydawnictwo „ACADEMICA” SWPS.
  • Pietraszko J. (2008). Czy historia psychologii uprawianej naukowo pozwala przewidywać kierunki przyszłych badań psychologicznych? W: R. Grzybek, P. Winiecki (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii (s. 11-21). Wrocław: Oficyna Wydawnicza „ATUT”.
  • Pietraszko J., Rychlik J. (2008). The Feeling of Meaning in Life in Men Confined in Prison and the Degree of Their Approval towards Machiavelli Views (Exploratory Study). W: A. Głębocka i A. Gawor (red.) Quality of Life – Different Perspectives (s. 63-84). Kraków: Wydawnictwo “IMPULS”.
  • Pietraszko J. (2006). Constructive vs. Destructive Automatic Thinking as a Health Predictor for Women and Men. W: A. Kuczyńska, K. Dzikowska (red.) Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć III (s. 243-253). Wrocław: Oficyna Wydawnicza „ATUT”.
  • Pietraszko J. (2003). O relacji między konstruktywnymi i destruktywnymi tendencjami psychicznymi (w:) S. Kijaczko (red.) Samobójstwo. Specyfika problemu, horyzonty badawcze (s. 13-39). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Pietraszko J. (2002). Recenzja z książki: W. E. Pickren, D. A. Dewsberry (ed.): „Evolving perspectives on the history of psychology”. Wyd. APA, 2002. Polish Psychological Bulletin, 2002, vol. 33, nr 1, s. 63-65.
  • Przesmycka-Kamińska J., Pietraszko J. (1994). Podejście relacyjne w refleksji nad pomocą psychologiczną. Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, t. XXXIX, Wrocław, s. 25-44.
  • Pietraszko J. (1994). Pojęcie relacji konstruktywnej a pojęcie więzi międzyludzkich w psychologii osobowej i środowiskowej. Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, t. XXXIX, Wrocław, s. 125-162.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl