Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

dr Katarzyna Skałacka

Pokój:

Konsultacje: wtorek godz. 12.30-13.15 p. 130 Dziekanat
czwartek godz. 12.15 -13.00 p. 3 IP

Aktualnie pełnione funkcje

 • Koordynator kierunku
 • Członek Rady Instytutu

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko rozumianej gerontopsychologii, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących pozytywne starzenie się oraz poczucie jakości życia osób starszych.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2188-7547


Wybrane publikacje naukowe

 • Skałacka, K., Gerymski, R. (2019). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics, 19(3), 195-201. DOI:10.1111/psyg.12381
 • Gerymski R., Skałacka K. (2018). Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego. Seksuologia Polska, vol. 16, nr 2, ss. 43-50.
 • Skałacka ,K. (2018).Wpływ zaangażowania w opiekę nad wnukami na poziom poczucia jakości życia dziadków. Czasopismo Psychologiczne, 24 (3), 617-626. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.617
 • Pajestka G., Skałacka K., Wirga T. (2018) Test R-W jako trafne narzędzie wykorzystywane w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 585-593. DOI:10.14691/CPPJ.24.3.585
 • Krzystanek, M., Borkowski, M., Skałacka, K., & Krysta, K. (2018). A telemedicine platform to improve clinical parameters in paranoid schizophrenia patients: Results of a one-year randomized study. Schizophrenia research. DOI: 10.1016/j.schres.2018.08.016
 • Krzystanek, M., Krysta, K. & Skałacka, K. (2017). Treatment Compliance in the Long-Term Paranoid Schizophrenia Telemedicine Study. Journal of Technology in Behavioral Science, 1-4. DOI:10.1007/s41347-017-0016-4
 • Skałacka, K. Derbis, R. (2015). Activities of the elderly and their satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, Volume 13, Issue 3, Pages 87–102, ISSN (Online) 2354-0052, DOI: 10.1515/pjap-2015-0039, April 2016.

Konferencje naukowe

 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Opole, 28-29 września 2018r. Wystąpienie pt. „Aktywność seksualna a jakość życia osób starszych”.
 • XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017r. Wystąpienie pt „Wszędzie dobrze, ale w domu (nie) najlepiej? Jakość życia seniorów w różnych środowiskach opiekuńczych.”.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia W Pracy i Poza Nią”, Sopot, 15 – 16 października 2015r. Wystąpienie pt. „Posiadanie wnuków a jakość życia dziadków”.
 • XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ” Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21 września 2014r. Wystąpienie pt „Kiedy nadmiar czasu wolnego szkodzi – czynniki wpływające na jakość życia emerytów”.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl