Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Radosław B. Walczak

Pokój: 207

Konsultacje: Konsultacje podczas sesji poprawkowej:
10.09.2021, 9:00-11:30, sala 207
Online (Teams) po umówieniu (na bieżąco na chacie Teams)

Aktualnie pełnione funkcje

 • Koordynator kierunku Psychologia (od 09.2020)
 • Członek Rady Instytutu
 • Instytutowy koordynator Erasmus+

Zainteresowania badawcze

 • Indywidualne i środowiskowe determinanty zadowolenia z pracy w Polsce i za granicą
 • Kultura Honoru
 • Formowanie wrażenia: wizualne determinanty kompetencji oraz statusu społecznego

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6787-7673


Wybrane publikacje naukowe

 • Walczak, R.B., Vallejo-Martín, M. (2020) Working conditions and their impact on work satisfaction in migrating and non migrating workers. Factor structure of the Polish version of the Working Conditions Questionnaire.Health Psychology Report Vol. 9(1) DOI: https://doi.org/10.5114/hpr.2020.99208
 • Walczak, R.B. (2020) Perspectivas psicológicas seleccionadas sobre trabajo digno y satisfacción laboral. Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO, 8(3), jul-sep 2020
 • Zdybek, P., Walczak, R.B. (2019) Does the Culture of Honor do well in Poland? A Replication Study on the Culture of Honor while Accounting For Gender Role Differences. Family Forum 9. p 113-130 DOI: 10.25167/FF/1289
 • Walczak, R. B. (2019). Is a profitable job more satisfying than a purposeful one? Comparing the role of autonomy, relatedness and competence at work with subjectively evaluated wages as predictors of work satisfaction. In Pavla Slavíčková – Tomáš Talášek (Eds.) Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Olomouc 2019. ISBN 978-80-244-5543-3 (p. 281-287)
 • Walczak, R. B. (2018). Zaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicznych jako mediator między podstawowym samowartościowaniem a zadowoleniem zawodowym. Czasopismo Psychologiczne-Psychological Journal, 24 (3), p. 519-527. DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.519
 • Walczak, R.B., Kubátová, J., Seitlová, K. (2018). Cross-border virtual teams, as seen from applied psychology & applied economy perspective. A Case study of a cross-cultural teaching program. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, vol. 6, issue 4, pp. 305-318.
 • Walczak, R. (2018) SHOULD THE GOVERNMENT PAY MORE TO PUBLIC SECTOR EMPLOYEES? IMPACT OF SUBJECTIVE, STEREOTYPICAL WAGE PERCEPTION AND CORE SELF-EVALUATIONS ON JOB SATISFACTION AND WELLBEING IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR WORKERS In Pavla Slavíčková – Tomáš Talášek (Eds.), Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. Olomouc 2018. ISBN 978-80-244-5392-7. (P. 474-481)
 • Walczak, R. B. , Wężowska, J. (2017) Gry fabularne jako sposób zwiększenia kontroli nad rzeczywistością. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalność graczy w porównaniu do młodzieży niegrającej. Hommo ludens 1(10)/2017. s. 255-268. ISSN 2080-4555
 • Walczak, R., Derbis, R. (2017) Podstawowe samowartościowanie – walidacja polskiej wersji skali do pomiaru Core Self-Evaluations. Czasopismo psychologiczne – psychological Journal 23(1) (s.147-158)
 • Walczak, R. B., Derbis, R. (2015)  The role of the happiness philosophy and core self-evaluations in defining job satisfaction as seen by the self and the significant other. Polish Journal of Applied Psychology, vol. 13 (4), 55–66 DOI: 10.1515/pjap-2015-0042 <link>
 • Baka, Ł., Derbis, R., Walczak, R. (2015) Psychometryczne właściwości Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C. Czasopismo Psychologiczne-Psychological Journal, 21 (2), 163-174 DOI: 10.14691/CPPJ.21.2.163
 • Krasnodębska, A., Zdybek, P., & Walczak, R. (2014). How does the type of migration influence the social functioning of Polish migrants in the culture of the host country? In J. Gourlay & G. Strohschen. Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. (p. 49-60)ISBN: 978-1-84888-325-3.
 • Walczak, R. (2013) Jak rozpoznać bogacza? Ocena ludzi komunikujących status za pomocą przedmiotów w perspektywie badań rynku. W: M. Bombol (red.) Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH
 • Zdybek, P., Walczak, R., Zdybek. M. (2012) Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia społeczna t. 7, 3(22). (s.234-244)

Wybrane konferencje naukowe

 • Knowledge for Market Use, Olomouc, Czechy (członek komitetu naukowego, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)
 • Psychologia Jakości Życia w Pracy i Poza Nią (Organizator 2018 – Opole; 2016 – Sopot)
 • Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (2018 – Lublin; 2016 – Gdańsk)
 • Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)
 • International Congress of Applied Psychology (2014 – Paryż)

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl