Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. UO

Ks. dr hab. Dariusz Krok prof.UO

Pokój: 3

Konsultacje: poniedziałek godz. 9.00-10.00 MS Teams
czwartek godz. 10.00-11.00 MS Teams

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Profilaktyki

Zainteresowania badawcze

W swoich badaniach naukowych zajmuję się psychologią jakości życia, psychologią zdrowia, psychoprofilaktyką oraz psychologią religii. Aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań w następujących obszarach: jakość życia i zdrowie, radzenie sobie ze stresem, dobrostan psychiczny i osobowość, relacje religii i zdrowia psychicznego w kontekście indywidualnym i społecznym, jakość życia rodzinnego.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1034-0944


Wybrane publikacje naukowe

Monografie autorskie i wieloautorskie
 • Krok, D. (2017). W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ss. 493.
 • Krok, D., Bronowicka, A. (red.) (2013). Jednostka i religia w relacjach społecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw WT Uniwersytetu Opolskiego.  ss. 400.
Artykuły w czasopismach
 • Krok, D., Telka, E. (2019). Optimism mediates the relationships between meaning in life and subjective and psychological well-being among late adolescents. Current Issues in Personality Psychology, 7(1), 32-42.
 • Krok, D., Brudek, P., Steuden, S. (2019). When meaning matters: coping mediates the relationship of religiosity and illness appraisal with well-being in older cancer patients. The International Journal for the Psychology of Religion, 29(1), 46-60.
 • Krok, D., Telka, E., Zarzycka, B. (2019). Illness perception and affective symptoms in gastrointestinal cancer patients: A moderated mediation analysis of meaning in life and coping. Psycho-Oncology, 28, 1728-1734.
 • Krok, D., Telka, E. (2019). The role of meaning in gastric cancer patients: relationships among meaning structures, coping, and psychological well-being. Anxiety, Stress, & Coping, 32(5), 522-533.
 • Krok, D., Kleszczewska-Albińska, A. (2019). Sense of coherence and psychological well-being in cardiac patients: Is the association mediated by self-efficacy? Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 15-24.
 • Zarzycka, B., Śliwak, J., Krok, D., Ciszek, P. (2019). Religious Comfort and Anxiety in Women with Cancer: The Mediating Role of Hope and Moderating Role of Religious Struggle. Psycho-Oncology, 28, 1829–1835.
 • Krok, D., Brudek, P., Telka, E. (2019). Religiosity and illness acceptance in cancer patients – the mediating role of coping styles. In: M. Saad & R. de Medeiros (Eds.), An Examination of Religiosity ‒ Influences, Perspectives and Health Implications (pp. 165-182). New York: Nowa Publishers.
 • Krok, D. (2018). Examining the role of religion in a family setting: Religious attitudes and their adolescent children. Journal of Family Studies, 24(3), 203-218.
 • Krok D. (2018). When is search for meaning in life most beneficial to young people? Styles of meaning in life and well-being among late adolescents. Journal of Adult Development, 25(2), 96–106.
 • Krok D. (2018). Meaning in life in cancer patients: relationships with illness perception and global meaning changes. Health Psychology Reports, 6(2), 171–182.
 • Krok D. (2017). Meaning structures can enhance mental health conditions: The perspective of the meaning-making model. Journal of Clinical Psychology and Cognitive Science, 1(1), 4.
 • Krok, D., Brudek, P., Telka, E. (2017). Meaning and mental health: The relationships between meaning structures and mental adjustment among cancer patients. W: C. Carlson (red.), Mental health services, assessment and perspectives (s. 1‒24). New York: NOVA Publishers.
 • Brudek, P., Krok, D., Telka, E. (2017). The health assessment and the dimensions of positive mental functioning among elderly people. W: C. Carlson (red.), Mental health services, assessment and perspectives (s. 25‒48). New York: NOVA Publishers.
 • Krok, D., Lewoska, I. (2016). Płeć psychologiczna a zadowolenie ze związku małżeńskiego i własnego życia. Family Forum, 6, 59‒78.
 • Krok D. (2016). Sense of coherence mediates the relationship between the religious meaning system and coping styles in Polish older adults. Aging and Mental Health, 10(20), 1002‒1009.
 • Krok, D. (2016). Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia. Polskie Forum Psychologiczne, 2(21), 238‒254.
 • Krok, D. (2016). The importance of meaning in life as a mediator of religiousness and hope in late adolescents. W: R. Cooper (red.), Religiosity: Psychological perspectives, individual differences and health benefits (15‒30). New York: NOVA Publishers.
 • Krok, D. (2016). Social support as a mediator of the relationship between the religious meaning system and psychological well-being in older adults. W: C. Castillo (red.), Social support: Gender differences, psychological importance and impacts on well-being (s. 121‒141). New York: NOVA Publishers.
 • Krok, D. (2016). Can meaning buffer work pressure? An exploratory study on styles of meaning in life and burnout in firefighters. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 31‒42.
 • Krok, D. (2016). Marriage and psychological well-being: Examining the role of marital relations and communication styles among Polish couples. W: R. Bowers (red.), Psychological well-being: Cultural influences, measurement strategies and health implications (s. 157‒174). New York: NOVA Publishers.
 • Krok, D. (2015). The mediating role of optimism in the relations between sense of coherence, subjective and psychological well-being among late adolescents. Personality and Individual Differences, 85, 134‒139.
 • Krok, D. (2015). Religiousness, spirituality, and coping with stress among late adolescents: A meaning-making perspective. Journal of Adolescence, 45, 196‒203.

Konferencje naukowe

 • The role of religion in families today. A psychological perspective. The Third International Women and Justice Summit Family Empowerment. Istanbul, 23-24.11.2018.
 • Obraz dojrzałej religijności w radzeniu sobie ze stresem. Sympozjum Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XXI wieku. Lublin, 16-18.09.2018.
 • Stres w chorobie u osób starszych. Rola czynników religijnych. Międzynarodowe Sympozjum Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych. Współczesne wyzwania (Kraków, 16.05.2018, UP JPII).
 • Life meaning: A psychological perspective. Interdisciplinary Module Market Economy, Ethics and the Meaning of Life. London, 08-10.05.2017.
 • Religijny system znaczeń w radzeniu sobie z chorobą nowotworową: uwarunkowania i funkcje. 49. Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Łódź, 18-20 wrzesień 2017.
 • „Syndrom miecza Damoklesa” – nieuchronność czy wyzwanie? System znaczeń a przystosowanie psychiczne w chorobie nowotworowej. Konferencja naukowa Świat według Szmajkego. Opole, 6-7 czerwca 2017.
 • How does religiousness strengthen coping processes? The underlying role of meaning structures. Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości Psychology – Culture – Biology. Kraków, 20 – 22.06. 2016.
 • Doświadczenie stresu w relacjach małżeńskich i rodzicielskich a jakość życia rodzinnego. Konferencja międzynarodowa Dylematy młodego pokolenia – między teraźniejszością a przyszłością. Kraków, 24.05.2016.
 • Struktura relacji małżeńskich a dobrostan psychiczny – rola osobowości i stylów komunikacji. 2. Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce. Poznań, 12 – 14.05. 2016.
 • Psychologia w poszukiwaniu sensu życia. Metodologiczne aspekty badań nad poczuciem sensu życia i jakością życia. Konferencja naukowa Wartości i sens.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl