Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

mgr Barbara Leszczyńska

Pokój:

Konsultacje: Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.00- 16.00 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie , Opole, ul. Małopolska 20A