Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

mgr Jakub Filipkowski

Jakub Filipkowski

Pokój: 407

Konsultacje: wtorek godz. 11:30 - 12:15;
czwartek godz. 11:00 - 12:00;
Na czas zagrożenia epidemiologicznego jestem dostępny w podanych godzinach na platformie moodle oraz na mailu.

Zainteresowania badawcze

 • Ciemna Triada
 • psychologia pracy
 • nowe media
 • badania marketingowe
 • psychometria.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1801-8001


Wybrane publikacje naukowe

 • Walczak, R., Gerymski, R., Filipkowski, J. (2018). Would you fancy a premium five o’clock after the funeral? Application of Terror Management Theory in daily shopping decisions. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, tom 22, 5-15
 • Derbis, R., Filipkowski, J. (2018). Motywacja osiągnięć, ciemna triada i zaangażowanie w pracę jako korelaty zachowań kontrproduktywnych. Czasopismo Psychologiczne, tom 24, numer 3, 627-639
 • Filipkowski, J., Figura, K. (2019). Wstępna ocena właściwości psychometrycznych skal Motive8 i Personality6. w: K. Pujer, Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyznania. Tom 14 (rozdział w książce)

Konferencje naukowe

 • 2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świat według Szmajkego”
 • 2017 II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności” w Katowicach
 • 2017 Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „II Opolska Wiosna Psychologiczna”
 • 2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl