Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

mgr Magdalena Raszka

Pokój: 407

Konsultacje: Poniedziałek 12.00-13.30