Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

mgr Rafał Gerymski

Pokój: 401

Konsultacje: poniedziałek godz. 12.15-13.00
piątek godz. 10.30-11.15

W okresie pandemii proszę dzwonić na podany numer telefonu w godzinach 8:00-23:00: tel.: +48 696 999 264

Aktualnie pełnione funkcje

 • Koordynator ds. Promocji Instytutu Psychologii UO;
 • Opiekun mediów społecznościowych Instytutu Psychologii UO.

Zainteresowania badawcze

Seksuologia kliniczna, statystyka, psychologia jakości życia.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4847-1429


Wybrane publikacje naukowe

 • Dymecka, J., Gerymski, R. (2020). Role of resiliency in the relationship between disability and quality of life of people with multiple sclerosis: mediation analysis. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii, 29(2),75-82.
 • Dymecka, J., Gerymski, R. (2020). Akceptacja choroby jako mediator zależności pomiędzy niepełnosprawnością neurologiczną a jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia osób ze stwardnieniem rozsianym. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 15(1), 1-8.
 • Gerymski, R, Krok, D. (2019). Psychometric properties and validation of the Polish adaptation of the Light Triad Scale. Current Issues in Personality Psychology, 7(4), 341-354.
 • Dymecka, J., Gerymski, R. (2019). Niepełnosprawność a jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Mediacyjna rola zapotrzebowania na wsparcie społeczne. Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo, 46(4), 63-78.
 • Krok, D., Gerymski, R. (2019). Self-efficacy as a mediator of the relationship between meaning in life and subjective well-being in cardiac patients. Current Issues in Personality Psychology, 7(3), 242-251.
 • Skałacka, K., Gerymski, R. (2019). Sexual activity and life satisfaction in older adults. Psychogeriatrics, 19(3), 195-201.
 • Gerymski, R. (2018). Wsparcie i radzenie sobie ze stresem jako moderatory związku stresu i jakości życia osób transpłciowych. Czasopismo Psychologiczne, 24(3), 607-616.
 • Gerymski, R., Skałacka, K. (2018) Czy intymność, namiętność i zobowiązanie kształtują satysfakcję seksualną seniorów? Wyniki badania eksploracyjnego. Seksuologia Polska 16(2), 43-50.
 • Walczak, R., Gerymski, R., Filipkowski, J. (2018). Would you fancy a premium five o’clock after the funeral? Application of Terror Management Theory in daily shopping decisions. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 22, 5-15.
 • Gerymski, R. (2018). Związek agresji, wybranych czynników osobowościowych oraz preferencji kategorii filmów pornograficznych. Psychoseksuologia, 4, 80-91.
 • Gerymski, R. (2017). Influence of sex reassignment on the subjective well-being of transgender men – results of a pilot study and discussion about future research. Przegląd Seksuologiczny, 16(4), 10-16.
 • Gerymski, R. (2017). Wpływ korekty płci na poczucie jakości życia mężczyzn transpłciowych – wyniki badania pilotażowego oraz przyczynek do dalszych badań. Przegląd Seksuologiczny, 16(4), 2-9.
 • Gerymski, R. (2017). Are personality traits a good predictors of the type of watched pornography? Analysis of the relationship between personality traits and the preference of a chosen pornographic categories. Przegląd Seksuologiczny, 15(3), 10-16.
 • Gerymski, R. (2017). Czy cechy osobowości są dobrymi predyktorami typu oglądanej pornografii? Analiza związku między cechami osobowości a preferencjami wybranych kategorii pornograficznych. Przegląd Seksuologiczny, 15(3), 2-9.

Konferencje naukowe

 • 2019.05.08 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Duch Rozumu, Uniwersytet Opolski.
 • 2018.09.28-29 – X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jakość Życia w pracy i poza nią, Uniwersytet Opolski.
 • 2018.05.18-19 – Konferencja Naukowa Seksualność Bez Tabu, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, filia Wrocław.
 • 2018.04.17-19 – Ogólnopolska konferencja IX Wrocławskie Konfrontacje PsychologicznePrzeżywanie Piękna Przez Ludzi, Uniwersytet Wrocławski.
 • 2018.03.24-25 – 4. Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • 2017.06.06-07 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świat według Szmajkego, Uniwersytet Opolski,
 • 2017.05.26-27 – 3. Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • 2017.03.31 – 2. Opolska Wiosna Psychologiczna, Ogólnopolska Konferencja Studencka, Uniwersytet Opolski,
 • 2017.02.21Przedwiośnie Naukowe UO, Konferencja Science Slam, Uniwersytet Opolski,
 • 2016.04.11 – 1. Opolska Wiosna Psychologiczna, Ogólnopolska Konferencja Studencka, Uniwersytet Opolski,

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl