Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr hab. Romuald Derbis, prof. UO

dr hab. Romuald Derbis prof.UO

Pokój: 204

Konsultacje: Poniedziałek godz. 13.15-14.00
czwartek godz. 10.00-11.00

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Psychologii
 • Pełnomocnik Rektora ds. dyscypliny – psychologia
 • Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej i Pracy
 • Członkostwo w Radzie Naukowej Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Opolskim

Zainteresowanie badawcze

Psycholog społeczny i pracy.  Zajmuje się  związkiem procesów afektywnych i poznawczych,   stresem  człowieka w pracy i poza nią, korelatami zaangażowania i satysfakcji z pracy. Inny nurt badań dotyczy  doświadczania globalizacji z perspektywy poczucia  jakości życia, jego   teorie  i pomiar.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5145-7922


Wybrane artykuły naukowe

 • Derbis, R., Jasiński, A. (2018). Work satisfaction, psychological resiliency and sense of coherence as correlates of work engagement. Cogent Psychology DOI: 10.1080/23311908.2018.1451610
 • Derbis, R., Wirga, T. (2017). Znaczenie doświadczanych emocji dla rozwiązywania zadań problemowych przez makiawelistów. Czasopismo Psychologiczne , 2, 2017, 383-393.
 • Walczak, R., Derbis R., (2017). Podstawowe samowartościowanie – walidacja polskiej wersji skali do pomiaru Core Self-Evaluations . Czasopismo Psychologiczne,1, 2017, 147-158.
 • Derbis R., Lubiewska, K. (2016) . Relations between Parenting Stress, Attachment, and Life Satisfaction in Mothers of Adolescent Children Polish, Journal of Applied Psychology, 87 -112.
 • Derbis, R., Machnik-Czerwik, A., (2016). Adaptation of the Body Image after Breast Cancer Questionnaire (BIBCQ) in Polish context: Factorial structure and validity of the scale, HPR-00097-2016-02, 170-187.
 • Skałacka, K., Derbis, R. (2015). Activities of the elderly and their satisfaction with life. Polish Journal of Applied Psychology, 3, 87 -102.
 • Derbis, R. (2014). Deliberations on the subject of understanding and life quality research in psychology, w: Joanna Górna, Daniel Kukla (red.) Vocational counselling. Changes and Challenges on the labour market, 295 -318, Częstochowa: Wydawnictwo AJD
 • Derbis, R. (2013). Konflikt praca-rodzina a poczucie jakości życia matek pracujących zawodowo. Przedsiębiorczość i zrządzanie, Zarządzanie stresem, cz.1, 2013, 5, 79 -96.
 • Baka, Ł., Derbis, R. (2013). Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory w pracy – zachowania nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja modelu stresory – emocje. , Psychologia Społeczna.: Ms. No. PSSP-D-12-00007R1
 • Derbis, R. Baka,Ł.,(2012). Job burnout and work engagement: Do Work-family conflict and Type-A behaviour play roles in regulating them? , Polish Journal of Applied Psychology, 2,  131-158.

Konferencje naukowe

 • Jakość życia w pracy i poza nią, Opole 28 -29 09 2018, przewodniczący KN, referat.
 • Świat wg Andrzeja Szmajke, Opole, 6 -7 06 2017, referat.
 • XVI Kongres PTP, Gdańsk, 21 -24 09  2017,  organizacja sympozjum, referaty.
 • Społeczne Aspekty Funkcjonowania Człowieka w Środowisku Pracy. Ciechocinek, 19 -20 1009 2016, moderator i  uczestnik paneli.
 • Co Nowego Proponują Kulturze Fizycznej Współczesne Koncepcje Jakości Życia?, Poznań AWF, 13 04 2015, referat.
 • STAR – Conference: Stress and anxiety, Resilience, Coping and Thriving Tel Aviv, 30 06 – 02 07 2015,   plakat i referat.
 • Jakość życia w pracy i poza nią. SWPS Sopot, 15 -16 10 2015,
 • Sopot , przewodniczący KN, moderator dyskusji panelowej, referat.
 • XXXV Zjazd Naukowy PTP , Bydgoszcz 18 -21 09 2014
 • współorganizacja sympozjum, referat.

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl