Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

39th edition of the STAR International Conference

Zdjęcie pochodzi z konferencji zorganizowanej przez Stress and Anxiety Research Society (STAR) w Lublinie przez psychologów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w lipcu 2018 roku.  Nasz Zespół zaprezentował plakat zawierający informacje o projekcie HOME_EU i wstępne wyniki badań, które pokazują, że program Najpierw Mieszkanie (Housing First) działa (!):

  • występują istotne różnice w postrzeganiu przez osoby bezdomne udzielanej pomocy (wybór, jakość mieszkania, zadowolenie) na korzyść programu Najpierw Mieszkanie;
  • wskaźniki takie , jak stabilność mieszkaniowa, zdrowie psychiczne i integracja społeczna są wyraźnie lepsze w programie Najpierw Mieszkaniu w porównaniu z innymi programami dla osób bezdomnych.

Program Najpierw Mieszkanie dobrze funkcjonuje  w różnych miejscach w Europie, w  różnych kontekstach politycznych, ekonomicznych i społecznych, aby położyć kres bezdomności i promować powrót do zdrowia.

Główne zalecenie: Dalsze promowanie europejskiej ekspansji programów HF z zachowaniem wysokiej wierności oryginalnemu modelowi.

Nasza prezentacja spotkała się z zainteresowaniem uczestników konferencji z innych krajów.

Data publikacji w serwisie: 05-02-2019 08:13:32

Powrót »