Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

III Konferencja Housing First

Zespół badawczy z Instytutu Psychologii czynnie uczestniczył w „III Konferencji Housing First” oraz seminarium naukowym organizowanym w Padwie. Ze swojej strony przedstawiliśmy wstępne wyniki na temat zdrowia fizycznego i psychicznego respondentów. Pozostałe zespoły z projektu HOMEU-EU również przedstawiły pierwsze wyniki swoich badań. Organizatorem byli Partnerzy z Uniwersytetu w pięknej Padwie.

Data publikacji w serwisie: 04-07-2018 05:41:30

Powrót »