Warsztaty fotograficzne „Photovoice”

Zdjęcie z warsztatów fotograficznych Photovoice

W ramach projektu HOME_EU w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego zostały zorganizowane warsztaty „Photovoice”. W warsztatach wzięli udział pracownicy z dwóch ośrodków, w których prowadziliśmy badania, tj. z Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień “MONAR” w Zbicku oraz z Ośrodka Readaptacji Społecznej MOPR „SZANSA” w Opolu. W organizacji warsztatu pomagały studentki V roku psychologii – Ilona Łatka, Milena Mazurkiewicz, Julia Kowol i Sylwia Ligowska.

„Photovoice” jest metodą badań jakościowych prowadzonych naukach społecznych – badań współuczestniczących. Oznacza to, że  wszyscy uczestnicy warsztatów są członkami zespołu badawczego. Celem badania jest dokumentowanie rzeczywistości za pomocą zdjęć. Proces badawczy łączy fotografię z działaniami społecznymi.

Data publikacji w serwisie: 04-01-2018 10:10:29

Powrót »