Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Rekrutacja na Erasmusa do Albanii i Czarnogóry

Biuro Badań i Obsługi Projektów ogłasza rekrutację ogólnouczelnianą dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu realizacji studiów semestralnych w tzw. krajach partnerskich w ramach Programu Erasmus+w semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022, dostępne kraje to: Albania i Czarnogóra.
Okres mobilności obejmuje 5 miesięcy w uczelni partnerskiej.
Wysokość stawek obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursie dostępna jest pod adresem: 2019-KA107-Wysokosc-stawek1.pdf (uni.opole.pl)
Rekrutacja ogłoszona jest z dniem 30 kwietnia 2021 r. i potrwa do 14 maja 2021 r. Prosimy o nadesłanie aplikacji na adres pzdybek@uni.opole.pl w formie plików doc lub pdf.

Data publikacji w serwisie: 11-05-2021 06:57:26

Powrót »