Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Dyrekcja Instytutu

dr hab. Romuald Derbis prof.UO

Dyrektor Instytutu

dr hab. Romuald Derbis, prof.UO

E-mail: romuald.derbis@gmail.com

Ks. dr hab. Dariusz Krok prof.UO

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii

dr hab. Dariusz Krok, prof. UO

E-mail: dkrok@uni.opole.pl

dr Katarzyna Skałacka

Koordynator Kierunku Psychologia

dr Katarzyna Skałacka

E-mail: katarzyna.skalacka@uni.opole.pl

Sekretariat

Czynny w godzinach: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku
Tel. 77 452 7370, Fax. 77 452 7371
E-mail: psychologia@uni.opole.pl