Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu

dr hab. Barbara Dolińska prof.UO

E-mail: bdolinska@uni.opole.pl


Zastępca Dyrektora d/s Naukowych

dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO

E-mail: arogowska@uni.opole.pl


Zastępca Dyrektora d/s Dydaktyki

dr Barbara Zmaczyńska-Witek

E-mail: zmacz@uni.opole.pl


Sekretariat

Czynny w godzinach: 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

Tel. 77 452 7370, Fax. 77 452 7371

E-mail: psychologia@uni.opole.pl